Hovedforløb SOSU-assistent

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager 2 år og 10 måneder + grundforløb. 

Læs meget mere om hvad jobbet som SOSU-assistent indeholder

Du kan begynde på hovedforløbet til SOSU-assistent, når du har bestået Grundforløb 2 og er ansat som elev ved en arbejdsgiver.

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold i januar og juni

Vil du uddannes som SOSU-assistent ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:

Det er arbejdsgiverne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

Adgangskrav og optagelse

Du skal have bestået uddannelse til SOSU-hjælper, eller have bestået  Grundforløb 2 til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent, før du kan søge ind på hovedforløbet til SOSU-assistent.

Er du uddannet SOSU-hjælper før 2002 - så læs mere om vores TURBO-forløb her.

For at komme på hovedforløbet til SOSU-assistent, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 

Overgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 inklusiv fagene: 

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Samt certifikatfag:

 • Førstehjælp 
 • Elementær brandbekæmpelse

Uddannelsesaftale

Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal selv søge og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes, regionernes og de private udbyderes hjemmesider. 

Økonomi

For at komme på hovedforløbet til SOSU-assistent, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i regionen, en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet

Når du har fået en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet - både i skoleperioder og praktikperioder.

Din arbejdsgiver betaler din løn, og derfor skal du kontakte den uddannelsesansvarlige ved din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål til din løn.


Voksenelevløn 

Din arbejdsgiver beslutter, om du kan få voksenelevløn. Forhør dig om mulighederne, der hvor du gerne vil ansættes. Du kan også læse mere om voksenelevløn på FOA´s hjemmeside


Enlig forsøger?

Er du enlig forsørger som elev på uddannelsen til SOSU-assistent på en almindelig elevløn, er du muligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere her.


Transport

I skoleperioderne er der mulighed for kørselsgodtgørelse, hvis du bor mindst 10 km fra skolen. Du får udleveret et skema, når du begynder på 1. skoleperiode. 

I praktiktiden skal du selv betale din transport.

 

Praktik

Du kommer i praktik tre gange, mens du læser på hovedforløbet til SOSU-assistent. Din praktik foregår hos den arbejdsgiver, du er ansat hos. Du kommer til at være i hjemmeplejen eller en plejebolig,  på en psykiatrisk institution eller et psykiatrisk sygehus, og på et sygehus.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien - læs mere om praktik i udlandet her.

 Sådan var min praktik  

Maria Jensen, 27 år

MariaSSA

Min første praktik som Social- og sundhedsassistent, var på sygehuset på den onkologiske (kræft) afdeling.

Selvom det var lidt hårdt af og til, så var det også rigtig spændende og lærerigt. Man lærte virkelig at værtsætte livet på en anden måde. Det giver rigtig meget at komme ud og være sammen med andre faggrupper.

Det højner på en måde ens eget niveau, når man får lov at gå sammen med f.eks. sygeplejerskerne og lære af dem. Man ser ligesom mange flere muligheder og får flere udfordringer på den måde. Næste praktikperiode er i psykiatrien - det glæder jeg mig til.

Jeg tror, det er det, jeg allerhelst vil arbejde med fremover, men det må vi jo vente og se.

Fag på hovedforløbet til SOSU-assistent

På uddannelsen til SOSU-assistent har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri specialefag.

Obligatoriske Uddannelsesspecifikke fag

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

 

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk, samskabelse og forebyggende indsatser med udsatte grupper
 • Borgere med behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring til patienter og borgere med fysisk og/eller psykisk lidelse
 • Sosu-assistentens rolle i forbindelse med indlæggelsesforløbet for borgere med demens
 • Pleje til og samarbejde med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Sosu-assistentens opgaver i forbindelse med livets afslutning

 

Fag på talentspor

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Praktik

I praktikperioderne kommer du i praktik i den virksomhed/kommune, hvor du er ansat.


Varighed

Uddannelsen tager normalt 2 år og 10 måneder. Du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen under uddannelsen. I skoleperioderne er der både undervisning på skolen og hjemmearbejde.

Talentspor, ekspertniveau og påbygningsfag

Talentspor 

...er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof, og som slet ikke kan lægge fagbøgerne fra dig.

Du kan arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kan tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden har du lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

På talentsporet vil 25% af undervisningen være på ekspertniveau, og du skal have følgende fag på ekspertniveau:

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Vælger du talentspor, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat.


Ekspertniveau
 

...er for dig, der gerne vil lære noget ekstra, men som ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. Du kan vælge et eller flere af følgende fag:

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Påbygningsfag
 

...er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

En skoledag starter normalt kl. 8.00 og slutter kl. 14.30. Der kan dog være undervisning frem til kl. 16.00. Det kommer til at stå på dit skema, hvornår du skal møde.

Om ugen er der ca. 33-34 lektioner i gennemsnit. 

Hvad kan du blive?

Som uddannet SOSU-assistent kan du læse videre til fx sygeplejerske, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut via kvote 2.

Du kan også tage en akademiuddannelse indenfor sundhedsområdet, og du kan tage forskellige efteruddannelseskurser.

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som SOSU-assistent ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:


Du skal selv søge

Du skal søge direkte ved den arbejdsgiver du gerne vil arbejde ved, for det er arbejdsgiveren, der ansætter eleverne.
Du finder stillingsopslagene på arbejdsgivernes hjemmesider.


Praktikservice

Du kan også oprette en profil på Praktikservice.dk, og få adgang til værktøjer, som gør praktikpladssøgningen nemmere og hurtigere.
Arbejdsgiverne kan også søge din profil frem og PraktikService-kontoret har mulighed for at finde relevante elevpladser til dig.

 

Har du spørgsmål? Få svar til et vejledningsmøde

Hver måned er der vejledningsmøde på afdelingen i Aalborg og afdelingen i Hjørring.

Her er der fælles vejledning om Grundforløb 1Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, uddannelsen til Pædagogisk assistent og EUX-Velfærd.

Der er også generel info om optagelseskrav mm. Efter den fælles vejledning har du mulighed for at snakke med en konsulent og få en-til-en-vejledning.

Find datoer, tilmeld dig og få svar på de mest stillede spørgsmål her