SOSU-assistent før 2017

Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent giver dig forudsætninger for at arbejde med pleje-, omsorgs- og aktiveringsopgaver på sygehuse, i psykiatrien, på institutioner for fysisk og psykisk handicappede og i kommunale hjemmeplejeordninger. 

Du kan også vælge at læse videre til foreksempel sygeplejerske, jordemoder, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut.