Grundforløb 2 SOSU-hjælper

ny SSH

Din uddannelse til SOSU-hjælper starter med Grundforløb 2

 

Grundforløb 2 til SOSU-hjælper varer 6 måneder. Forløbet afsluttes med både praktiske og boglige prøver inden for faget. Du kan læse mere om grunforløb 2 her

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold i august og januar. 

Optag
 

  
Ansøgningsfrist 

Sted

Optagelsesprøve
 

Studiestart
 

August  2021 

Der er åben for ansøgninger 

for optagelsesprøve søg inden 20. juni

Hjørring
Aalborg
Frederikshavn
Aars
Hobro
Brovst

28. og 29. juni

12. august 2021

Med Grundforløb 2 (og en uddannelsesaftale) kan du uddanne dig til SOSU-hjælper, hvor du kommer til at gøre en forskel i andre menneskers liv. På uddannelsen til SOSU-hjælper kan du også komme i praktik i udlandet. 

Adgangskrav og optagelse

Du kan tage Grundforløb 2, hvis:

 • det er mere end et år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse
 • du har gennemført Grundforløb 1 (dog ikke et krav) 

 

Er du fyldt 25 år og har du relevant erhvervserfaring?

Så kan du tage uddannelsen til Social- og sundhedshjælper på kun 17 uger - fordi du allerede har praksiserfaring og derfor ikke skal i praktik.

Det kræver

 • at du kan dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for plejecenter og hjemmepleje (i gennemsnit 24 timer om ugen)
 • at du skal have tilegnet dig erfaringen indenfor de sidste 4 år

Læs mere om social- og sundhedshjælper på 17 uger


Minimum 02 i dansk og matematik

Du skal have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse. Har du ikke det, eller kan du ikke dokumentere det, så kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve (se mere under fanen Optagelsesprøve længere nede på siden).

Alle elever, som har en uddannelsesaftale begynder på Grundforløb 2.

Sådan søger du ind

Du skal søge via www.optagelse.dk - du skal ind under ungdomsuddannelser.

Er du ikke fyldt 18, så skal dine forældre underskrive med deres Nem-Id.

Husk at have dit Nem-Id klar + relevante dokumenter som eksamensbeviser og udtalelser fra dine jobs. Se evt. denne vejledning til hvordan du uploader dokumenter via optagelse.dk.

søg ind knap

Har du problemer med at udfylde ansøgningen og uploade dine dokumenter, så kontakt support til optagelse.dk: 

Support - 70 21 21 51
Mandag - torsdag kl. 8 - 16
Fredag kl. 8 -15.

E-vejledning - 70 22 22 07
Mandag - torsdag kl. 9 - 21
Fredag kl. 9 - 16
Lørdag kl. 12 - 16
Søndag kl. 12 - 21.

Økonomi

På Grundforløb 2, kan du søge SU - hvis du er fyldt 18 år og efter gældende regler. Du kan tidligst søge om SU en måned før uddannelsen begynder. Se mere om betingelser på www.su.dk     

Har du specielle spørgsmål om SU, kan du kontakte os på 72 21 81 00
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 9-12


Enlig forsøger?

Er du enlig forsørger på grundforløbet og efterfølgende bliver ansat som elev på uddannelsen til social- og sundhedshjælper på almindelig elevløn, er du sandsynligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere her.


Transport
  

Når du går på en ungdomsuddannelse, som et grundforløb kan du få rabat til din daglige transport. På hjemmesiden www.ungdomskort.dk kan du læse mere om hvordan du søger et ungdomskort (rabatkort til bus og tog) Der er en egenbetaling på ca. kr. 380,- pr. mdr.

For at kunne søge om et ungdomskort, skal du have NemID. NemID er et log-in på internettet, som du også kan  bruge til at søge SU, benytte til din netbank eller hente oplysninger hos det offentlige. NemID består af et nøglekort og en adgangskode og kan bruges fra de fleste computere med internetforbindelse.


NemID

Du bestiller NemID på www.nemid.nu, hvis du er dansk statsborger og har pas eller kørekort. Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke har dansk pas eller kørekort skal du henvende dig ved borgerservice i din kommune.

HUSK at bestille NemID i god tid inden du skal søge om uddannelseskort og SU.

Optagelsesprøve

Har du ikke 02 i dansk og matematik?

Har du ikke 02 i dansk og matematik, eller kan du ikke dokumentere karakterne, skal du til optagelsesprøve.
Når du ansøger via optagelse.dk bliver du automatisk indkaldt til optagelsesprøve.

Se her hvornår vi har optagelsesprøve 


 

Er dit eksamensbevis blevet væk?

Kan du ikke finde dit eksamensbevis, kan du tage kontakt til den skole hvor du tog dine afsluttende prøver og få et erstatningsbevis.

Du kan også læse mere om dine muligheder for at få erstatningsbeviser på denne side: www.sa.dk/brug-arkivet/oplysninger/bestil-eksamensbevis

Fag på Grundforløb 2 til SOSU-hjælper

På Grundforløb 2 til SOSU-hjælper underviser vi i disse læringselementer:

Grundfag og certifikatfag

 • Dansk, niveau D
 • Naturfag niveau E
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse


Klar, parat, start

 • Du vil blive introduceret til skolens værdier, studietilbud, it- systemer og ordensregler. Du introduceres til uddannelsens temaer og grundfag, og du lærer din klasse at kende.
 • Du starter her med at arbejde med egen rolle i uddannelsesforløbet og introduceres til metoder/redskaber til refleksion og evaluering.


Krop og sundhed

 • Du arbejder i dette tema med kroppens opbygning og funktion. - Hvad sker der med kroppen, når den bliver ældre?
 • Du skal desuden arbejde med livsstilssygdomme, sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Du får viden om, hvad fagsproget betyder, og kendskab til de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet.


Samarbejdet med borgeren og kollegerne

 • Du skal lære at kommunikere og samarbejde professionelt med de samarbejdspartnere, borgere og pårørende du møder i social- og sundhedssektoren.
 • Du skal opnå forståelse for betydningen af kulturelle forskelle i samarbejdet med andre mennesker.
 • Du skal opnå forståelse for kommunikationens betydning for relationen mellem mennesker og lære at kommunikere respektfuldt.
 • Du skal lære at forebygge konflikter.


Min arbejdsplads

 • Du skal opnå viden om sundhedsvæsenets opbygning, dine rettigheder og pligter, borgerens rettigheder samt din rolle i social- og sundhedsvæsenet.
 • Du skal arbejde med at observere og videregive de observationer, du gør dig ved borgeren til de relevante samarbejdspartnere.
 • Du skal lære at arbejde i teams og indgå i tværfagligt samarbejde.
 • Du skal arbejde med relevant it i det tværfaglige samarbejde.


Arbejdsmiljø

 • Du skal arbejde med de sikkerhedsmæssige, ergonomiske og hygiejniske principper i forbindelse med arbejdet hos borgeren.
 • Hvordan skal arbejdspladsen indrettes?
 • Hvordan bruger du din krop hensigtsmæssigt?
 • Hvad får dig til at trives på din arbejdsplads?


Hvordan hjælper jeg bedst

 • Du skal lære at yde omsorg og personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Du skal lære at arbejde rehabiliterende og forstå betydningen heraf.
 • Du skal med udgangspunkt i borgerens ønsker og livskvalitet kunne igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Du skal lære at motivere borgeren i forhold til livsstilsændringer og egenomsorg.
 • Du skal have viden om faktorer, der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg.
 • Du skal opnå kendskab til de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og lære at vejlede borgeren i at bruge disse.

 

Så hvis du er interesseret i menneskers udvikling og sundhed, synes det giver mening at hjælpe andre, og er intresseret i en god uddannelse med mange muligheder, så send din ansøgning hurtigst mulig.


Har du spørgsmål? Få svar til et vejledningsmøde

Hver måned er der vejledningsmøde på afdelingen i Aalborg og afdelingen i Hjørring.

Her er der fælles vejledning om Grundforløb 1Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, uddannelsen til Pædagogisk assistent og EUX-Velfærd.

Der er også generel info om optagelseskrav mm. Efter den fælles vejledning har du mulighed for at snakke med en konsulent og få en-til-en-vejledning.

Find datoer, tilmeld dig og få svar på de mest stillede spørgsmål her