Hovedforløb SOSU-hjælper

Uddannelsen til Social- og sundhedshjælper tager 1 år og 2 måneder + grundforløb.

Du er det kendte ansigt i borgerens hjem, som yder pleje og omsorg, rådgiver om kost og ergonomi og hjælper borgeren med digital kommunikation.

Læs meget mere om hvad jobbet som SOSU-hjælper indeholder

Du kan begynde på hovedforløbet til SOSU-hjælper, når du har bestået Grundforløb 2 og er ansat som elev ved en arbejdsgiver.

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold i januar og juni

Vil du uddannes som SOSU-hjælper ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:

Det er arbejdsgiverne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

Adgangskrav og optagelse

Du skal have bestået Grundforløb 2 til SOSU-hjælper eller Grundforløb 2 til SOSU-assistent, før du kan søge ind på hovedforløbet til SOSU-hjælper.

For at komme på hovedforløbet til SOSU-hjælper, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 


Overgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 inklusiv fagene: 

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Samt certifikatfag:

 • Førstehjælp 
 • Elementær brandbekæmpelse


Uddannelsesaftale
Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal selv søge og indgå den skriftlige uddannelsesaftale med arbejdsgiveren.

Hold øje med stillingsopslag på kommunernes og de private udbyderes hjemmesider.

Økonomi

For at komme på hovedforløbet til SOSU-hjælper, skal du lave en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver fx i en kommune eller ved en privat arbejdsgiver. Se hvordan i fanen Sådan søger du længere nede på siden. 

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet

Når du har fået en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet - både i skoleperioder og praktikperioder.

Din arbejdsgiver betaler din løn, og derfor skal du kontakte den uddannelsesansvarlige ved din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål til din løn.


Voksenelevløn 

Din arbejdsgiver beslutter, om du kan få voksenelevløn. Forhør dig om mulighederne, der hvor du gerne vil ansættes. Du kan også læse mere om voksenelevløn på FOA´s hjemmeside


Enlig forsøger?

Er du enlig forsørger som elev på uddannelsen til SOSU-hjælper på en almindelig elevløn, er du muligvis berettiget til supplerende børnetilskud. Læs mere her.


Transport

I skoleperioderne er der mulighed for kørselsgodtgørelse, hvis du bor mindst 10 km fra skolen. Du får udleveret et skema, når du begynder på 1. skoleperiode. 

I praktiktiden skal du selv betale din transport.

Praktik

Du kommer i praktik tre gange, mens du læser på hovedforløbet til SOSU-hjælper. Din praktik foregår hos ved den arbejdsgiver, du er ansat hos. Du kommer fx til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Vi samarbejder bl.a. med praktiksteder i Island, England, Norge, Sverige, Finland, Holland, New Zealand og Færøerne - læs mere om praktik i udlandet her.

 


 

Sådan var min praktik  

Louise Stønbach, 24 år 

LouiseSSHMin første praktik var på et plejehjem. Jeg havde lidt erfaring på forhånd, så jeg havde nok en fornemmelse af, hvad jeg skulle ud til. Det tror jeg kan være en fordel. Vi startede med at følge med personalet rundt de første 14 dage, så vi blev ikke kastet ud i noget med det samme. Vi kunne også bare spørge personalet, hvis vi var i tvivl om noget. Det var en rigtig god måde at gøre det på, også for dem som er helt grønne i faget. Samtidig bliver borgerne så glade, når man kommer ud, og det er en dejlig følelse, at man kan gøre en forskel i et andet menneskes liv.


Morten Adamzig, 35 år

MortenAdamzigSSHJeg startede med at arbejde som ufaglært i 2 1/2 år, for at hente erfaring, så jeg kunne få voksenelevløn. Jeg har nemlig en familie at forsørge også, så SU var ikke helt nok, synes jeg. Det var rigtig godt givet ud med de år som ufaglært. Det har gjort min forståelse af teorien lettere. Altså, det er lettere at se helheden i tingene, og jeg var jo godt forberedt, da jeg kom ud i min første praktik. Det var på et plejehjem, hvor jeg blev kontaktperson for mine egne borgere. Det var rigtig godt at have et ansvar og ikke bare følge med de andre rundt, som en slags tilskuer.

Fag på hovedforløbet til SOSU-hjælper

På uddannelsen til SOSU-hjælper har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri specialefag.

Obligatoriske Uddannelsesspecifikke fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Valgfri Uddannelsesspecifikke fag:

 • Samarbejde med borgeren med demens og dennes pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • Sosu-hjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin


Fag på talentspor:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Praktik

I praktikperioderne kommer du i praktik i den virksomhed/kommune, hvor du er ansat.


Varighed

Uddannelsen tager normalt 1 år og 2 måneder. Du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen under uddannelsen. I skoleperioderne er der både undervisning på skolen og hjemmearbejde.

Talentspor, ekspertniveau og påbygningsfag

Talentspor 

...er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof, og som slet ikke kan lægge fagbøgerne fra dig.

Du kan arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kan tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden har du lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

På talentsporet vil 25% af undervisningen være på ekspertniveau, og du skal have følgende fag på ekspertniveau:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Vælger du talentspor, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat.


Ekspertniveau
 

...er for dig, der gerne vil lære noget ekstra, men som ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. 

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering


Påbygningsfag
 

...er for dig, der kan klare mere teoretisk samtidig med, at du når målene i praktikken. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

En skoledag starter normalt kl. 8.00 og slutter kl. 14.30. Der kan dog være undervisning frem til kl. 16.00. Det kommer til at stå på dit skema, hvornår du skal møde.

Om ugen er der ca. 33-34 lektioner i gennemsnit. 

Hvad kan du blive?

Som uddannet SOSU-hjælper kan du tage en akademiuddannelse indenfor sundhedsområdet, du kan tage forskellige efteruddannelseskurser, og du kan fx læse til SOSU-assistent, hvor du kan få mindst seks måneders merit.

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som SOSU-hjælper ved SOSU Nord, kan du søge om en uddannelsesaftale ved:

Du skal selv søge

Du skal søge direkte ved den arbejdsgiver, du gerne vil arbejde ved, for det er arbejdsgiveren, der ansætter eleverne. Du finder stillingsopslagene på arbejdsgivernes hjemmesider.


Praktikservice

Du kan også oprette en profil på Praktikservice.dk, og få adgang til værktøjer, som gør praktikpladssøgningen nemmere og hurtigere. Arbejdsgiverne kan også søge din profil frem og PraktikService-kontoret har mulighed for at finde relevante elevpladser til dig.

 

Har du spørgsmål? Få svar til et vejledningsmøde

Hver måned er der vejledningsmøde på afdelingen i Aalborg og afdelingen i Hjørring.

Her er der fælles vejledning om Grundforløb 1Grundforløb 2, uddannelsen til Social- og sundhedshjælper, uddannelsen til Social- og sundhedsassistent, uddannelsen til Pædagogisk assistent og EUX-Velfærd.

Der er også generel info om optagelseskrav mm.

Efter den fælles vejledning har du mulighed for at snakke med en konsulent og få en-til-en-vejledning.

Find datoer, tilmeld dig og få svar på de mest stillede spørgsmål her