Nysgerrig på praktik i udlandet?

11

Som elev har du mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet. Vi samarbejder bl.a. med praktiksteder i Island, England, Norge, Sverige, Finland, Holland, New Zealand og Færøerne.

"Praktik i udlandet giver eleverne et globalt udsyn og et plus på CV'et"

Vibeke Holch Henriksen 
International koordinator 
SOSU Nord 

Praktik i udlandet (PIU) indgår som en del af din erhvervsuddannelse, hvor du har en uddannelsesaftale med en kommune eller Regionen. Før du kan komme i praktik i udlandet, skal din arbejdsgiver give tilladelse til opholdet, som ligger i din sidste praktikperiode, og dine kompetencer bliver kontinuerligt evalueret af både din kontaktlærer og arbejdsgiver. Din løn vil fortsat blive udbetalt under praktikopholdet i udlandet, og dine rejseomkostninger vil blive betalt af din arbejdsgiver.

Du skal arbejde efter målene for praktikken og skriver logbog/refleksioner som i andre praktikker.

Hvis du er elev og gerne vil i praktik i udlandet skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder på SOSU Nords intranet It's Learning.

SOSU Nord har også mulighed for at sende elever i udlandspraktik via forskellige projekter støttet af EU midler. Du får flere oplysninger om disse projekter samt udstationering efter PIU ordning på orienteringsmøder, som alle elever bliver inviteret til inden de skal i første praktik, via It's Learning.

Hvis du er arbejdsgiver eller samarbejdspartner skal du læse den tilhørende procedure, som du finder til højre på denne side. Arbejdsgiver kan søge refusion for rejseomkostninger og elevløn.

Vil du vide mere? 

Kilk her for at læse om SOSU-assistenten Mettes praktik ophold i New Zealand, som hun iøvrigt efterfølgende vandt en pris for.

Læs  FOAs historie om SOSU-hjælperen Linda, som var afsted tidligere på året.

Læs også  denne artikel fra FOA om praktik i udlandet. 

Kontakt

Du er meget velkommen til at henvende dig for nærmere information til vores internationale koordinatorer:

Amanda Toft Slettebo på  amsl@sosunord.dk