Nyt uddannelsesforløb får afløsere i plejesektoren i gang med uddannelse

Nyt traineeforløb

9 deltagere har som de første afsluttet nyt traineeforløb.

Trainee forløbet et nyt uddannelsesforløb, udviklet af KURSUS Nord, målrettet ufaglærte afløsere i plejesektoren er et forsøg på at løfte fagligheden – og status efter første forløb er, at såvel deltagere og ledere er glade for det faglige løft – og deltagerne har fået mod på mere uddannelse.

”Det har til tider været svært, men nu forstår jeg i højere grad, hvorfor vi gør som vi gør på min arbejdsplads – og hvorfor fx tandpleje, tidlig opsporing og korrekt håndtering af fx tryksår er så vigtigt. Forløbet har gjort mig mere nysgerrig på mit arbejde og jeg har fået lyst til at fortsætte på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper”, fortæller Pernille Søs Frandsen, der indtil nu har været afløser på Plejecenter Rosengården i Sæby.

Alle 9 deltagere har valgt at søge ind på hovedforløbet – 5 vil være social- og sundhedsassistenter og 4 vil være social- og sundhedshjælpere.

En blid overgang fra afløser til faglært

Fælles for alle deltagerne er, at de har en anden karriere bag sig og i en længere periode har arbejdet som afløsere. Og som Helle Christensen leder af Rosengårdens Plejecenter i Sæby siger

”Når vi har haft afløserne i et stykke tid, er det vigtigt, at vi får dem skubbet videre – hverken de eller vi - må gro fast. Det her forløb er en god mulighed for de af mine medarbejdere, hvor et ordinært forløb ikke er muligt eller ønskeligt. Fordelen for både mine medarbejdere og mig som leder er, at de en stor del af tiden stadig er på arbejde. For mig betyder det, at jeg stadig har vigtig arbejdskraft og for mine medarbejdere betyder det, at de nemmere kan overskue uddannelsen, fordi den kommer i korte intervaller.”

Faglig og personlig udvikling har givet mod på mere uddannelse

Susanne Legaard Jensen, der også er ansat på Plejecentret Rosengården i Sæby fortæller, at det har været lidt af en overvindelse for hende at starte.

”Da jeg blev færdig som hotelreceptionist i 1987, svor jeg, at jeg aldrig mere ville til eksamen. Men jeg har oplevet masser af støtte fra såvel de andre deltagere som underviseren og det har betydet meget for min tro på, at jeg kunne – så nu har jeg faktisk besluttet, at jeg vil uddanne mig til social- og sundhedshjælper”, slutter hun.

En lettere overgang fra ufaglært til faglært

Det kan være uoverskueligt at starte på en ny uddannelse også selvom lysten til at skifte karriere er der. Der kan være barrierer i form af eksamensangst, dårlige oplevelser med at gå i skole eller måske er det bare mange år siden, at man sidst har skullet lære teori. Derfor er fokus på dette forløb netop at skabe en blid overgang, hvor deltagerne stadig har en stor tilknytning til deres arbejdsplads samtidig med, at de 1½ dag om ugen er på uddannelse.

Traineeforløbet er delt op i tre dele, som består af 32 dages AMU-uddannelser, 10 ugers skoleforløb med dansk, naturfag og engelsk og 2 dage med certifikatkurser. Samlet set svarer det til at tage et ordinært grundforløb 2. Eleverne kan efter endt forløb søge ind på hovedforløbet til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

 

Mere info

Konsulent, KURSUS Nord, Pernille Vestergaard

peve@sosunord.dk

28433248