Erhvervsuddannelse for voksne

EUV

EUV er den direkte vej til at blive faglært, hvis du er over 25 år, når du første gang starter på en af vores uddannelser.

EUV er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ordinær erhvervsuddannelse.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.