SOSU SOSU

Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne

Den direkte vej til at blive faglært!

EUV er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne over 25 år, som har dokumenteret minimum 2 års erhvervserfaring fra enten det pædagogiske område eller social- og sundhedsfaget. 

EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ordinær erhvervsuddannelse.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. 

Information
Information

Generelt om erhvervsuddannelse for voksne på SOSU Nord.

3 gode grunde til at tage en EUV

EUV er den direkte vej til at blive faglært, hvis du er over 25 år, når du første gang starter på en af vores uddannelser.

  • Styrk din daglige praksis med ny viden og teorier, og få papir på dine erfaringer
  • Arbejd tættere sammen med dine kollegaer, med en stærkere fælles faglighed
  • Tag næste skridt i din karriere, og kom tættere på den hverdag du drømmer om

Økonomi

Er du fastansat

- skal du tale med din arbejdsgiver om at få lavet en uddannelsesaftale. Du skal på baggrund af din erhvervserfaring have voksenelevløn under hele uddannelsesforløbet.

Satser for voksenelevløn er overenskomstmæssigt fastsat - kontakt evt. FOA. 

Din arbejdsgiver kan søge om arbejdsgivers uddannelsesbidrag på virk.dk.

 

Udgift imens du uddanner dig:

  • Hvis du ønsker at låne en Ipad vil der være et depositum på 2000kr.

Ønsker du at benytte dig af dette, vil du modtage yderligere informationer i dit kommende informationsbrev efter optagelse. 


Er du ledig

- skal du henvende dig på dit lokale jobcenter. Får du uddannelsen bevilliget, vil du modtage dagpenge i uddannelsesforløbet.

Jobcenteret skal bestille en RKV og et efterfølgende uddannelsesforløb på SOSU Nord. Kontakt SOSU Nord for pris på RKV og uddannelsesforløb.


Kan jeg tage uddannelsen på SU?

Ja. Hvis det ikke er muligt at få en uddannelsesaftale, kan du tage uddannelsen på SU, uanset om du er ansat eller ledig. 

Realkompetencevurdering

Er du over 25 år og søger ind på uddannelserne til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, vil du automatisk få lavet en realkompetencevurdering (RKV)

RKV er en del af den trepartsaftale, som blev vedtaget i foråret 2021 og som bl.a. skal afklare, hvordan du bedst kommer i gang med en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, og om du som social- og sundhedsassistentelev har mulighed for at få elevløn under hele dit uddannelsesforløb.

En RKV indeholder typisk følgende punkter:

1) Din ansøgning + dine skolebeviser/uddannelsesbeviser

2) En screening i sprog- og talforståelse'

3) En samtale med en studievejleder

Screening kan udelades, hvis du f.eks. har bestået dansk og matematik på gymnasialt niveau.

VIGTIGT: Når du har fået lavet din RKV, skal du søge en læreplads hos en arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du vedhæfter din RKV i ansøgningen.

 

Er du ledig og har brug for en RKV, inden du søger ind på uddannelsen, skal du aftale det med dit jobcenter.

Herefter er du velkommen til at kontakte skolen, så vi kan aftale det videre forløb.

Har du spørgsmål om RKV eller andet til vores uddannelser, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning

Erhvervsuddannelse for voksne

Vil du vide mere om EUV og dine muligheder? Find vores kontaktoplysninger under hvert EUV forløb.

Det siger andre

Du skal møde hvert enkelt menneske på deres præmisser og i deres virkelighed