SOSU SOSU
SOSU SOSU

Hvem vi er og hvad vi gør!

SOSU Nord

Uddannelse i livskvalitet

Social- og sundhedsskolen SOSU Nord er en selvejende uddannelsesinstitution under staten og er Danmarks næststørste social- og sundhedsskole. SOSU Nord, der er beliggende i Nordjylland, udbyder både erhvervsuddannelser og efter- og videreuddannelser inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område.

SOSU Nords primære mål er at uddanne kompetent, kvalificeret og reflekterende velfærdsmedarbejdere til hele social- og sundhedssektoren samt den pædagogiske sektor. Derfor udbyder skolen erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogiske assistent. Dertil udbyder SOSU Nord uddannelserne EUX social- og sundhedsassistent og EUX pædagogisk assistent, der er en kombination af erhvervsuddannelsen og studentereksamen.

SOSU Nord har afdelinger i:

 • Aalborg
 • Hjørring
 • Frederikshavn
 • Brovst
 • Aars
 • Hobro

Som professionel og udviklingsorienteret læringsinstitution der brænder for sit fag, ønsker SOSU Nord at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af social- og sundhedsområdet i Danmark. Som en af landets største, og meget ambitiøse, social- og sundhedsskoler føler vi et stort ansvar for at være en aktiv medspiller i udviklingen af uddannelser inden for social- og sundhedsområdet og i udviklingen af velfærdssektoren generelt – dette i tæt samspil med alle aktører omkring arbejdsmarked og uddannelser.

jul 11
- rotationsvikariat SOSU Nord i Hjørring søger sundhedsfaglig underviser
Informationer om SOSU Nord
Mission, vision og værdier

SOSU Nord har en vision om at uddanne nutidens og fremtidens bedste velfærdsmedarbejdere, hvilket vi gør med høj faglighed og med udgangspunkt i skolens kerneværdier.

Mission
Vi uddanner til velfærd i praksis.

 

Vision
Vi vil uddanne fremtidens bedste velfærdsmedarbejdere.

 

Værdier
Professionalisme
Anerkendelse
Initiativ


Professionalisme

 • Vi afklarer og motiverer til uddannelse og efteruddannelse
 • Vi uddanner i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov
 • Vi arbejder som et professionelt læringsfællesskab, og udfører vores opgaver med høj kvalitet og faglighed

Anerkendelse

 • Vi uddanner til velfærd i praksis gennem et anerkendende menneskesyn
 • Vi ser fællesskaber og forskelligheder som styrker og har tillid til den gode intention
 • I mødet med elever, kursister, kollegaer, gæster og samarbejdsparter viser vi åbenhed og nysgerrighed

Initiativ

 • Vi er nysgerrige og proaktive i forhold til verden omkring os
 • Vi tilskynder til og understøtter udvikling i teknologier og brancher
 • Vi eksperimenterer med læringsformer og koblingen mellem teori og praksis for at sikre læring for elever og kursister
Om SOSU Nord

Kvalitet, trivsel, evalueringer og nøgletal