Elever og rollator
SOSU SOSU

For virksomheder

For virksomheder

Kære samarbejdspartner...

Vi har samlet alle relevante informationer om praktiksamarbejde for digt, der gerne vil have en elev, for dig der er praktikvejleder, uddannelsesansvarlig, censor eller vores samarbejdspartner i øvrigt. Du finder blandt andet den Lokale Undervisningsplan (LUP), Skolepraktik planer (skole- og praktikperioder og ferie), prøvebestemmelser, praktikerklæring og meget mere her på siden.

Elev og undervisning omkring hospitalsseng
For virksomheder
Tag en elev

En elev er en investering for din virksomhed

Der er mange gode grunde til at have elever. En af dem er, at du selv kan oplære eleven til at få præcis de kompetencer, som virksomheden har brug for.

En anden grund kan være, at der fremover vil være kamp om de dygtige elever, fordi årgangene er små. 

1) Kom godt i gang

Overvejer du at få en elev i din virksomhed?

SOSU Nords læreplads- og udviklingskonsulenter er klar til at svare på alle de spørgsmål, du har og hjælpe dig i gang og igennem hele processen.  

Ring og lad os tage en uformel snak om

 • fordele
 • økonomiske aspekter
 • processen for elevansættelser
 • voksenelever
 • elevernes kompetencer
 • adgangskrav

Det kan også være, I har helt andre spørgsmål, inden I træffer beslutning om at ansætte en elev.

2) Godkendelse som oplæringssted

Din virksomhed skal være godkendt som oplæringssted for elever.

I bliver godkendt ved at udfylde et ansøgningsskema. Klik her for at udfylde et ansøgningskema

Vi hjælper gerne med at klarlægge proceduren for godkendelse og vejleder i udfyldelse af ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal I sende til Det Faglige udvalg/PASS på adressen fevu@sevu.dk

3) Uddannelsesaftale

Når I har valgt jeres nye elev, er næste skridt at indgå en uddannelsesaftale.

I og eleven skal underskrive uddannelsesaftalen og sende den til SOSU Nord. Vi anbefaler, at I sender med sikker mail, da aftalen indeholder personfølsomme oplysninger.

Her finder du formular til uddannelsesaftale og vejledning.


Aftalens varighed

Den typiske aftale mellem virksomhed og elev er for hele uddannelsesforløbet.

Der er dog mulighed for at lave korte uddannelsesaftaler eller kombinationsaftaler, hvor fx 2 virksomheder hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en oplæringsperiode.

SOSU Nord sørger for at både du og eleven kender datoer for skoleperioderne. Når eleven tilknyttes SOSU Nord, sender vi hurtigst muligt datoerne for elevens skoleperioder til dig. 


Er du som arbejdsgiver i tvivl om varigheden for din elevansættelse, så kontakt SOSU Nords lærepladspladskonsulenter.

4) Oplæringsplan

Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og virksomheden får gavn af en veluddannet elev.

Det er vigtigt at din virksomhed lægger en oplæringsplan. Planen skal sikre, at oplæringen tilrettelægges bedst muligt. Den bør indeholde:

 • Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig)
 • Hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder (oplæringsansvarlig)
 • Hvordan er oplæringsforløbet tilrettelagt
 • Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler - mindst 3

Oplæringsplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skole og oplæring. 

 

Oplæringsmål m.v.

Under fanen For dig der har en elev finder du materiale med oplæringsmål, godskrivninger og evalueringer.

Økonomi

Løn

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal oplæringsvirksomheden betale løn til eleven under hele uddannelsen. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om praktikvirksomheden har tiltrådt overenskomsten.

SOSU Nord henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.

 

Lønrefusion under elevens skoleophold

Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtager din virksomhed delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Find lønrefusion og befordring her.

SOSU Nord sørger for at indberette skoleperioder til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

 

Voksenlærlingetilskud for elever, der er fyldt 25 år

Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Virksomheden skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i den kommune, hvor oplæringsstedet ligger. Læs mere om tilskudsordningen for voksenlærlinge (lokalt for Region Nordjylland).

 

Voksen elevløn for elever der er fyldt 25 år

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal eleven:

 • være fyldt 25 år inden elevkontrakten underskrives
 • have mindst 1 års relevant erhvervserfaring med minimum 24t/uge i gennemsnit inden for de sidste 4 år, før uddannelsens start.

Læs mere om voksen elevløn.  

Kurser og træf for oplæringsvejledere

SOSU Nord udbyder en række kurser, der henvender sig til oplæringsvejledere, som har at gøre med elevuddannelsen, og som en del af deres job har til opgave at støtte eleverne i deres oplæring. 

Som oplæringsvejleder kan du også tage modul 5 af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. 

SOSU Nord afholder desuden et årligt træf for oplæringsvejledere, hvor de kan netværke og få ny viden.

Du kan se mere om disse tilbud under fanen - For dig der har en elev.

For virksomheder

Hvis du vil vide mere, så kontakt os allerede i dag!

ML
Mads Laier
Praktikpladskonsulent Telefon: +45 41550148 Mail: mads@sosunord.dk
lija
Lise Hedelund Madsen
Praktikpladskonsulent Telefon: +45 41550107 Mail: lija@sosunord.dk