SOSU SOSU

For praksis og andre samarbejdspartnere

Praktiske informationer

For dig der vil have en elev eller allerede har en elev

På denne side finder du informationer om oplæringssamarbejdet for dig, der gerne vil have en elev og for dig, der er oplæringsvejleder, uddannelsesansvarlig, censor eller samarbejdspartner i øvrigt.

Du finder blandt andet den Lokale Undervisningsplan (LUP), Skole- og oplæringsplaner (inkl. ferie), prøvebestemmelser, erklæring om oplæring og meget mere her på siden.

For samarbejdspartnere
Tag en elev

En elev er en investering i fremtiden

Der er mange gode grunde til at have elever. En af dem er, at du selv kan oplære eleven til at få præcis de kompetencer, som du har brug for.

1) Kom godt i gang

Overvejer du at ansætte en elev?

SOSU Nords lærepladskonsulenter er klar til at svare på alle de spørgsmål, du har og hjælpe dig i gang og igennem hele processen.  

Ring og lad os tage en uformel snak om

 • fordele
 • økonomiske aspekter
 • processen for elevansættelser
 • voksenelever
 • elevernes kompetencer
 • adgangskrav

Det kan også være, du har helt andre spørgsmål, inden du træffer beslutning om at ansætte en elev.

2) Godkendelse som oplæringssted

Private institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne lærlinge, skal godkendes af det faglige udvalg (FEVU).

FEVU behandler ansøgningen indenfor 14 dage.

Virksomheden/institutionen bliver godkendt ved at udfylde et ansøgningsskema. Klik på den ønskede uddannelse:

Vi hjælper gerne med at klarlægge proceduren for godkendelse og vejleder i udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Det udfyldte skema sendes til Det Faglige udvalg på adressen fevu@sevu.dk

3) Uddannelsesaftale

Når du har valgt jeres nye elev, er næste skridt at indgå en uddannelsesaftale.

Du og eleven skal underskrive uddannelsesaftalen og sende den til SOSU Nord. Vi anbefaler, at du sender med sikker mail, da aftalen indeholder personfølsomme oplysninger.

Her finder du formular til uddannelsesaftale og vejledning.


Aftalens varighed

Den typiske aftale mellem virksomhed/institution og elev omfatter hele uddannelsesforløbet.

Der er dog mulighed for at lave korte uddannelsesaftaler eller kombinationsaftaler, hvor f.eks. 2 virksomheder/institutioner hver især ansætter eleven for minimum en skoleperiode og en oplæringsperiode.

SOSU Nord sørger for, at både du og eleven kender datoer for skole- og oplæringsperioderne. Du kan se skole- og oplæringsplanerne her: Skole- og oplæringsplaner


Er du som arbejdsgiver i tvivl om varigheden for din elevansættelse, så kontakt SOSU Nords lærepladspladskonsulenter. Find kontaktoplysningerne nederst på siden.

4) Oplæringsplan

Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at eleven får en uddannelse, der lever op til de gældende krav, og at du får gavn af en veluddannet elev.

Det er vigtigt, at din virksomhed/institution lægger en oplæringsplan. Planen skal sikre, at oplæringen tilrettelægges bedst muligt. Den bør indeholde:

 • Hvem har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig/arbejdsgiver)
 • Hvem har ansvaret for den praktiske oplæring i de enkelte perioder (oplæringsansvarlig)
 • Hvordan er oplæringsforløbet tilrettelagt
 • Tidspunkter for planlagte evalueringssamtaler - mindst 3

Oplæringsplanen er en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Den sikrer, at eleven når de mål, der er med uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skole og oplæring. 

 

Oplæringsmål m.v.

Under fanen "For dig der har en elev" finder du materiale med oplæringsmål, godskrivninger og evalueringer.

Find desuden diverse erklæringer m.v. på det faglige udvalgs hjemmeside

Økonomi

Løn

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal oplæringsstedet betale løn til eleven under hele uddannelsen. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om oplæringsstedet har tiltrådt overenskomsten eller ej.

SOSU Nord henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.

 

Lønrefusion under elevens skoleophold

Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtager oplæringsstedet delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Find lønrefusion og befordring her.

SOSU Nord sørger for at indberette skoleperioder til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

 

Voksenlærlingetilskud for elever, der er fyldt 25 år

Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Oplæringsstedet skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i den kommune, hvor oplæringsstedet ligger. Læs mere om tilskudsordningen for voksenlærlinge (lokalt for Region Nordjylland).

 

Voksen elevløn for elever der er fyldt 25 år

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal eleven:

 • være fyldt 25 år inden elevkontrakten underskrives
 • have mindst 1 års relevant erhvervserfaring med minimum 24t/uge i gennemsnit inden for de sidste 4 år, før uddannelsens start.

Læs mere om voksen elevløn.  

Kurser for oplæringsvejledere

SOSU Nord udbyder flere kurser for dig, der er oplæringsvejleder eller gerne vil være det. 

Kurserne er for dig, der er færdiguddannet og gerne vil dygtiggøre dig inden for et bestemt område.

Kurserne inddelt i tre kategorier: et basismodul, et overbygningsmodul og et specialiseringsmodul. De to første er for dig, der gerne vil tage uddannelsen til oplæringsvejleder. Specialiseringsmodulerne er en overbygning på disse.

Udpluk af specialiseringsmoduler:

 • Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, EUX, TALENT
 • Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, SÆRLIG INDSATS
 • Interkulturel pædagogik

Som oplæringsvejleder kan du også tage modul 5 af akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. 

Er du interesseret i akademiuddannelsen eller et af modulerne, kan du her se hvilke fag, der udbydes og kontakte Kursus Nord.

For virksomheder

Hvis du vil vide mere, så kontakt os allerede i dag!

Mads Laier
Lærepladskonsulent Telefon: +45 41550148 Mail: mads@sosunord.dk
Lise Hedelund Madsen
Lærepladskonsulent Telefon: +45 41550107 Mail: lija@sosunord.dk
Birgitte Klemm Hansen
Lærepladskonsulent Telefon: +45 31647203 Mail: biha@sosunord.dk