Elev og ældre dame set fra siden

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Kurser
Planlagte kurser

Her kan du se og læse mere om de kurser, der bliver afholdt. Du kan også melde dig til kurserne, hvis der er ledige pladser.

Kursusnavn
Type
Sted
Varighed
Næste startdato
Se hold
Professionalisering af faglige relationer
Sted:
Hjørring & Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
04-10-2022
Medvirken ved medicinadministration
Sted:
Aalborg & Hjørring
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
10-10-2022
Praktikvejleder, PAU elever, basismodul
Garantikurser
Et garantikursus er et kursus, som KURSUS Nord garanterer bliver gennemført på den givne dato og sted, uanset antallet af tilmeldte. Det betyder, at virksomheder kan tilmelde medarbejdere, der med garanti kommer på kursus også selvom virksomheden ikke selv kan stille med et helt hold af medarbejdere til kurset. Garantikurser kan kun aflyses ved sygdom, hvis statens tilskud bortfalder eller i tilfælde hvor et givent antal tilmeldte er nødvendige for at nå kursets mål (fx teambuilding).
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
10-10-2022
SOSU Klar Jammerbugt
6 ugers jobrettet
Sted:
Brovst
Varighed: 41 dage
Næste startdato:
24-10-2022
Personer med demens, sygdomskendskab
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
24-10-2022
Neurorehabilitering af senhjerneskadede
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
24-10-2022
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
24-10-2022
Innovation sosu/pæd
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
26-10-2022
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
31-10-2022
Teamorganiseret hjemmepleje
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
31-10-2022
SOSU Klar Hobro
Sted:
Hobro
Varighed: 42 dage
Næste startdato:
01-11-2022
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
01-11-2022
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 8 dage
Næste startdato:
01-11-2022
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-11-2022
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-11-2022
Medicinadministration
6 ugers jobrettet
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
04-11-2022
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, basismodul
Sted:
Aalborg
Varighed: 11 dage
Næste startdato:
10-10-2022
Akutuddannelse for social- og sundhedsassistenter
Garantikurser
Et garantikursus er et kursus, som KURSUS Nord garanterer bliver gennemført på den givne dato og sted, uanset antallet af tilmeldte. Det betyder, at virksomheder kan tilmelde medarbejdere, der med garanti kommer på kursus også selvom virksomheden ikke selv kan stille med et helt hold af medarbejdere til kurset. Garantikurser kan kun aflyses ved sygdom, hvis statens tilskud bortfalder eller i tilfælde hvor et givent antal tilmeldte er nødvendige for at nå kursets mål (fx teambuilding).
Sted:
Aalborg
Varighed: 1,5 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Sang og musik i relationen med mennesker med demen
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Opsporing og forebyggelse af diabetes
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Sang & musik i relationen med mennesker med demens
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
07-11-2022
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
08-11-2022
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
09-11-2022
Sårbehandling, behandlingskrævende sår, FOA Nordjylland
Sted:
Aalborg
Varighed: 0,5 dage
Næste startdato:
10-11-2022
SOSU Klar Frederikshavn
Sted:
Frederikshavn
Varighed: 31 dage
Næste startdato:
10-11-2022
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
14-11-2022
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
14-11-2022
Socialfagligt gerontologisk arbejde
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
14-11-2022
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
14-11-2022
Omsorgsarbejdet med ældre i leve og bomiljøer
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
21-11-2022
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
21-11-2022
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
21-11-2022
Netværksskab. aktiviteter f.ældre og handicappede
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
21-11-2022
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
21-11-2022
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
22-11-2022
Angst og depression hos ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
28-11-2022
De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
28-11-2022
Praktikvejl. af PAU-& sosuelever - særlige indsats
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
28-11-2022
Borgere med kronisk sygdom
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
30-11-2022
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
30-11-2022
Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
01-12-2022
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
05-12-2022
Træning af borgere i eget hjem
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
05-12-2022
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
06-12-2022
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
08-12-2022
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
12-12-2022
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
12-12-2022
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:
Aalborg
Varighed: 0,5 dage
Næste startdato:
24-10-2022
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
14-12-2022
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II (1)
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
14-12-2022
Samarbejde med pårørende
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
19-12-2022
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
19-12-2022
Velfærdsteknologiske ressourceperson i omsorgsarb.
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
19-12-2022
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
20-12-2022

Spørgsmål om et kursus? Ring på tlf. 60 39 45 46.