Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Kurser
Planlagte kurser

Her kan du se og læse mere om de kurser, der bliver afholdt. Du kan også melde dig til kurserne, hvis der er ledige pladser.

Kursusnavn
Type
Sted
Varighed
Næste startdato
Se hold
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sted:
Aalborg & Hobro
Varighed: 3,0 dage
Næste startdato:
12-08-2024
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Sted:
Aalborg
Varighed: 11 dage
Næste startdato:
26-08-2024
Demens 1
Sted:
Aalborg
Varighed: 10 dage
Næste startdato:
27-08-2024
Demens 2
Sted:
Aalborg
Varighed: 10 dage
Næste startdato:
29-08-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Sted:
Aalborg
Varighed: 12 dage
Næste startdato:
02-09-2024
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
03-09-2024
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sted:
Skørping & Støvring
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
10-09-2024
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
04-09-2024
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
16-09-2024
Borgere med multisygdomme
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
17-09-2024
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Sted:
Aalborg & Hobro
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
18-09-2024
Rehabilitering som arbejdsform
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
23-09-2024
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
30-09-2024
Medicinadministration
6 ugers jobrettet
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
01-10-2024
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
01-10-2024
Samarbejde med pårørende
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-10-2024
Selvstændigt arbejde med rehabilitering
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
03-10-2024
Angst og depression hos ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
07-10-2024
Vejledning i forflytning
Sted:
Aalborg
Varighed: 6 dage
Næste startdato:
07-10-2024
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
07-10-2024
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 10 dage
Næste startdato:
07-10-2024
SOSU Klar Frederikshavn
Sted:
Frederikshavn
Varighed: 44,0 dage
Næste startdato:
21-10-2024
Pleje og behandling af diabetikere
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
21-10-2024
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge
Sted:
Frederikshavn & Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
22-10-2024
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
28-10-2024
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
04-11-2024
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
18-11-2024
Assistenten i det tværgående samarbejde
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
18-11-2024
Farmakologi i somatikken
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
18-11-2024
Borgere med kronisk sygdom
Sted:
Aalborg
Varighed: 5 dage
Næste startdato:
18-11-2024
Træning af borgere i eget hjem
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
19-11-2024
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
20-11-2024
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
20-11-2024
Sang & musik i relationen med mennesker med demens
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
25-11-2024
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
25-11-2024
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
Sted:
Aalborg
Varighed: 2 dage
Næste startdato:
25-11-2024
Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
26-11-2024
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-12-2024
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-12-2024
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
02-12-2024
Velfærdsteknologiske ressourceperson i omsorgsarb.
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
03-12-2024
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Sted:
Aalborg
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
04-12-2024
Teamorganiseret hjemmepleje
Sted:
Aalborg
Varighed: 4 dage
Næste startdato:
09-12-2024
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Sted:
Aalborg
Varighed: 1 dage
Næste startdato:
09-12-2024
Medvirken ved medicinadministration
Sted:
Hobro
Varighed: 3 dage
Næste startdato:
13-12-2024
Har du spørgsmål?

Spørgsmål om et kursus? Ring på tlf. 60 39 45 46.