Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik og cookies

Sådan behandler SOSU Nord dine oplysninger

Sådan behandler SOSU Nord dine oplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

SOSU Nord er ansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at oplyse dig om en række informationer du kan læse mere om her. Regelgrundlaget tager udgangspunkt i databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Oplysningsteksten i dette afsnit finder kun anvendelse for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med SOSU Nords hjemmeside, samt eventuelle henvendelser rettet til SOSU Nord. Øvrig behandling af personoplysninger som sker i forbindelse med SOSU Nords varetagelse af dennes opgaver, henvises til de særskilte oplysningspligter.

Hvordan kontakter du os?

SOSU Nord er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

SOSU Nord

På Sporet 8a, 9000 Aalborg

CVR: 29553165

Telefon: +45 72 21 81 00

e-mail: sosunord@sosunord.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver:

Anne Lene Pugholm

e-mail: dpo@itcn.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, kategorier af personoplysninger samt opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Personoplysninger om den registrerede hindhentes og behandles som led i SOSU Nords varetagelse af dens myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Når du kontakter os, vil der derfor blive behandlet en række personoplysninger om dig.

Vi behandler derudover dine personoplysninger for at kunne yde den bedste service som offentlig myndighed.

 

Cookies

Formålet med behandlingen

Når du besøger vores website, anvendes der cookies. Du har som bruger mulighed for at angive hvilke cookies vi må indsamle. Afhængigt af dit samtykke drejer det sig om præferencer, statistiske og/eller marketingsmæssige cookies til statistik med henblik på at skabe overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, der besøges og opretholdelse af hjemmesiden.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som brugeradfærd, browsertype, enhedskategori, oplysninger om foretrukne indstillinger samt IP-adresse. 

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a

Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden afhænger af, hvilke indsamlinger, du giver tilladelse til. Der henvises til SOSU Nords cookiepolitik, hvor opbevaringsperioderne er nærmere angivet: INDSÆT

Hvor stammer data fra

Oplysninger stammer fra den registrerede selv eller fra tredjeparter, herunder cookieleverandører.

Chatfunktionen

PÅ SOSU Nord hjemmeside kan du tilgå en chatfunktion. Funktionen har til formål at besvare din spørgsmål om ansøgning og uddannelse.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysning er som IP-adresse, lokation for IP-adressen samt de oplysninger du angiver i chatfunktionen.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Opbevaringsperiode

Chatten slettes efter 6 måneder.

Hvor stammer data fra

Oplysningerne stammer fra den registrerede selv, når chatfunktionen anvendes

 

Mailhenvendelser

Formålet med behandlingen

Du har mulighed for at rette henvendelse til SOSU Nord via kontaktformular, mail eller sikker mail for at få svar på dine spørgsmål vedrørende SOSU Nords uddannelser.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger som navn, e-mail, adresse, telefonnummer og de øvrige oplysninger, som du angiver i mailen (der kan ikke angives øvrige oplysninger i kontaktformularen).

Eventuelle fortrolige og/eller personoplysninger, som du angiver i mailen.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet.

Hvor stammer data fra

Oplysninger stammer fra den registrerede selv, når denne retter henvendelse via mail.

 

Modtagere af personoplysninger ved videregivelse samt retsgrundlaget for videregivelsen

Navn på modtager

IT-leverandør

Adresse

Danmark, EU og USA

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Formål

Formålet med at overføre personoplysninger til IT-leverandører er, at disse kan bistå med levering, support, IT hosting og lignende IT-løsninger til skolens systemer.

 

Navn på modtager

Eksterne tredjeparter til hvem SOSU Nord er pålagt at videregive personoplysninger, f.eks. politi og domstole.

Adresse

Danmark

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f

Formål

Personoplysninger videregives kun til eksterne tredjeparter, herunder politi og domstole i de tilfælde, hvor SOSU Nord ved lov er pålagt at skulle efterkomme krav herom eller er nødsaget hertil på baggrund af indberetninger til whistleblowerordningen.

 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Når der sker en overførsel til et usikkert tredjeland udenfor EU eller EØS, baseres behandlingens retsgrundlag på EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, som findes via linket:

Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine personoplysninger direkte til modtagere udenfor EU og EØS. Under visse omstændigheder er der dog begrænset sandsynlighed for, at de amerikanske myndigheder kan kræve data udleveret af et amerikansk ejet moderselskab for en IT-leverandør.

Ønsker du en kopi af overførselsgrundlaget udleveret, skal du henvende dig til den dataansvarlige.

 

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser på dine personoplysninger, herunder profilering.

Retten til ikke at blive gjort til genstand for en afgørelse alene baseret på automatisk behandling

Du har ret til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os. Hjemlet findes i EU-ret eller dansk national ret eller i filgælde hvor afgørelsen er baseret på den registreredes samtykke.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger som fremgår øverst på siden.

Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 samt artikel 20-21, har du en række rettigheder i forbindelse med vores behandling ad oplysninger om dig. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet øverst på siden.

Ret til at se oplysninger (indsigelsesret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Der kan forekomme særlige tilfælde, hvor indsigtsretten ikke kan påberåbes.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Behandling af persondata

Persondatapolitik gældende for elever og kursister

Persondatapolitik gældende for medarbejdere

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold du ikke kan få adgang til. 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Tredjepartscookies

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google
Analytics (trafik): Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Youtube (IP): Websitet bruger indlejrede film fra Youtube. Indlejring vil i flere tilfælde sætte egne cookies.

Facebook, LinkedIn og Instagram (social deling)
SOSU Nord benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, LinkedIn og Instagram til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af SOSU Nord, CVR-nr. 29553165, På Sporet 8A, 9000 Aalborg.

Opdateret januar 2024