SOSU SOSU

SOSU Nord i tal

SOSU Nord i tal

På SOSU Nord arbejder vi målrettet med evaluering og kvalitetsudvikling af alle vores aktiviteter

Kvalitet på SOSU Nord

På SOSU Nord arbejder vi målrettet med kvalitet og udvikling. Kvalitetsarbejdet tilrettelægges sådan, at udvikling af både pædagogiske og administrative aktiviteter understøttes.   

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet på SOSU Nord omfatter EUD, EUX og kursusaktiviteter. Kvalitetsarbejdet sker løbende og systematisk med henblik på at opfylde interne såvel som eksterne krav. Ledere, medarbejdere, elever, kursister og samarbejdspartnere inddrages løbende i kvalitetsarbejdet. Dette sker bl.a. igennem tilfredsheds- og trivselsundersøgelser, selvevaluering, i de lokale uddannelsesudvalg, i elevrådet osv.

Se beskrivelse af kvalitetssystemet 

 

Selvevaluering og opfølgningsplan

Som et led i kvalitetsarbejdet gennemfører SOSU Nord hvert år en selvevaluering. Af selvevalueringen fremgår status samt opfølgningsplan på de fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes

Se seneste kvalitetsrapport for 2022

Se seneste selvevaluering og opfølgningsplan her

SOSU Nord

Kvalitet, statistik og evalueringer

Kvalitet og nøgletal for SOSU Nord

Evalueringer af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Som en del af det løbende kvalitetsarbejde evalueres alle arbejdsmarkedsuddannelser. Evalueringsresultater findes på siden VisKvalitet.dk. Nedenfor fremgår resultaterne for de arbejdsmarkedsuddannelser, der er afviklet på SOSU Nord.

Elevtilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit (filerne åbner i Excel)

2020

3. og 4. kvartal

2. kvartal

1. kvartal

2019

4. kvartal

3. kvartal

2. kvartal