SOSU SOSU

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper har du fokus på det enkelte menneske og er med til at bevare deres livskvalitet.

I dit arbejde som social- og sundhedshjælper kommer du meget tæt på de borgere, du arbejder med og derfor bliver du også en person, som borgeren betror sig til, deler sine glæder og sorger, oplevelser og andre ting med. Du bliver som social- og sundhedshjælper altså en vigtig person i borgerens liv og en person, som borgeren hver dag glæder sig til at se.

At være social- og sundhedshjælper kræver, at du tør give noget af dig selv, at du tager dig tid til at lytte til borgeren og at du udviser empati ved at sætte dig i borgerens sted.

Tænk at du kan gå på arbejde og hver dag gøre en kæmpe forskel for andre mennesker – det er da livskvalitet… ikke kun for borgeren men også for dig!

Uanset hvilken målgruppe, du kommer til at arbejde med, har de borgere/patienter, du møder i dit arbejde, brug for, at du som social- og sundhedshjælper giver dem professionel pleje, omsorg og støtte til at komme igennem hverdagen på en god og værdig måde, der øger den enkelte borgers livskvalitet. Sammen med borgeren skal du, som social- og sundhedshjælper, skabe en hverdag med struktur og kendte rutiner. I skal sammen sætte rammerne for et godt hverdagsliv for borgeren, hvilket er med til at skabe en større tryghed og forudsigelighed i hverdagen.

 

Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælper

Har du hjertet på rette sted og vil du gøre en forskel for andre?

Som social- og sundhedshjælper skal du vejlede og motivere borgeren til at klare mest muligt i hverdagen selv.

For dem, der på grund af alder eller sygdom, er for svækkede til selv at klare opgaverne, kommer du til at hjælpe med praktiske opgaver så som rengøring, tøjvask, personlig pleje og rehabilitering.

Det kan du som social- og sundhedshjælper

Du kan som social- og sundhedshjælper arbejde forskellige steder.

 

Her kommer du typisk til at arbejde

 • På plejehjem og bosteder med borgere der har brug for hjælp hele døgnet 
 • I dag- og aktivitetscentre hvor du hjælper borgere, der bor i egne hjem, men som har brug for professionel pleje og omsorg i dagtimerne
 • I hjemmeplejen hvor du besøger og hjælper borgere i deres private hjem 
 • I private (vikar)bureauer

Du kan også vælge at læse videre til social- og sundhedsassistent. Hvis du gør det, bliver din uddannelse afkortet med 6 måneder, fordi du i forvejen er uddannet social- og sundhedshjælper. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen tager højest 2 år og 2 måneder og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb.

 

Undervisningen

Du skal forvente at bruge ca. 37 timer om ugen under uddannelsen. I skoleperioderne er der både undervisning på skolen og hjemmearbejde.

 

Læreplads

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Oplæringsforløbene vil som udgangspunkt være i hjemmeplejen og plejecenter.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste praktikperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Sådan søger du ind

Det starter med et grundforløb...

Grundforløbet er den indledende del af alle erhvervsuddannelser. Formålet er at gøre dig parat til hovedforløbene. 

På SOSU Nord kan du tage Grundforløb 1, Grundforløb 2 eller Grundforløb +. 

Hvilket grundforløb, der er det rigtige for dig, afhænger af din alder, erhvervserfaring og grundskoleuddannelse.

Du kan læse mere om grundforløbene herFor dig der allerede har et grundforløb...
 

For at starte på et hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med et arbejdsgiver.

Du skal altså selv søge læreplads fx ved kommuner eller private udbydere.

Når du har en uddannelsesaftale, kan du starte på hovedforløbet.

Fag på hovedforløbet

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag.

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Du vælger et af de tre fag.

 • Palliation
 • Den psykisk syge borger
 • Demens 

 

Valgfag

 • Ældrepædagogik
 • Tidlig opsporing

 

Fag på talentspor

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Læreplads

I oplæringsperioderne kommer du i oplæring i den virksomhed/kommune, hvor du er ansat.

Her kan du tage din uddannelse

Du kan tage grundforløb 1 og 2 i Aalborg, Hjørring, Hobro, Aars, Frederikshavn og Brovst.

Hovedforløbet kan du tage i Hobro, Aalborg og Hjørring

Kontakt os

Har du spørgsmål til uddannelsen og dine muligheder?

Det siger andre

Bare det at hjælpe andre mennesker, det giver lidt et kick i hverdagen.