Akademiuddannelser

Udbyg din uddannelse

Få nye kompetencer, der styrker din faglighed med en akademiuddannelse

Akademiuddannelser er for dig, der gerne vil opkvalificeres samtidig med, at du passer dit arbejde.

Det er en kort videregående uddannelse, som er for dig, der allerede har erhvervserfaring, og som gerne vil udvide dine kompetencer og din viden.

Når du tager en akademiuddannelse, uddanner du dig sideløbende med, at du arbejder.

Uddannelsen er praksisnær, det betyder, at den tager udgangspunkt i din hverdag og fokus er på, at du får konkrete redskaber og viden, som du kan bruge i dit arbejde.

Akademiuddannelser

Akademiuddannelsen er den praksisnære efteruddannelse

Du kan tage en akademiuddannelse fuldtid eller deltid.

En akademiuddannelse består typisk af fem moduler og et afgangsprojekt. En samlet akademiuddannelse giver 60 ECTS-point. 

Vi udbyder akademiuddannelser i samarbejde med UCN - act2Learn.

 

Optagelse

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have:

 • en gennemført erhvervsuddannelse
 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Uddannelserne er SVU (Statens Voksensudannelsesstøtte) berettiget, hvis du tager den  på fuld tid. Læs mere på svu.dk. Du kan søge midler i kompetencefonde.

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning. 

Du får mulighed for at specialisere dig inden for fx demens eller mennesker med psykisk sygdom.

 

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er primært for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

 

Formål med uddannelsen

Formålet med Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er blandt andet at videreuddanne den studerende til at fungere som kompetente fagpersoner inden for kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren.

Den studerende opnår kompetence til på et fagligt og metodisk grundlag at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Læs mere om de aktuelle udbud på ucn.dk

 

Fag på Sundhedspraksis

Obligatoriske moduler:

 • Professionel praksis
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation

Valgfrie moduler:

 • Sammenhængende forløb
 • Innovativ praksis
 • Pædagogik og kommunikation
 • Socialpædagogik og psykiatri
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis
 • Demens

 

Tilmelding

Du finder en uddybende beskrivelse af akademiuddannelsen Sundhedspraksis på UCN, og det er også her, du tilmelder dig

Tilmeld dig akademiuddannelsen Sundhedspraksis

 

Studieordning

Studieordningen for akademi i sundhedspraksis 

Akademiuddannelse i socialpædagogik

Hvem er akademiuddannelsen Socialpædagogik for?

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er henvendt til dig, der måske har en baggrund som håndværker, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og arbejder inden for det socialpædagogiske område - eller har et ønske om at skifte karriere til netop det område - og som derfor mangler en teoretisk ballast, der giver dig en solid faglighed.

 

Formål med uddannelsen

Formålet er at give dig teori, du med det samme kan tage med ud og bruge i hverdagen, så du bliver bedre klædt på til at udføre dit job uanset hvilket område inden for socialpædagogikken, du er ansat - eller gerne vil ansættes inden for.

Læs mere om de aktuelle tilbud på ucn.dk

 

Fag på uddannelsen

Obligatoriske fag:

 • Socialpædagogisk praksis
 • Lovgivning og organisation
 • Socialpædagogiske metoder

Valgfag

 • Inklusion og eksklusion
 • Socialpsykiatri
 • Socialpædagogisk udviklingsarbejde

 

Tilmelding

Find mere info hos UCN og tilmeld dig akademiuddannelsen Socialpædagogik

Tilmeld dig uddannelsen Socialpædagogik

 

Studieordning

Se studieordningen for akademiuddannelsen Socialpædagogik.

Kontakt

Har du spørgsmål omkring akademiuddannelserne, så kontakt os.