Elever og sengeliggende dukke

Ny mesterlære

Ny Mesterlære er en praktisk vej til et grundforløb 2.

Ny mesterlære er en ordning, hvor elever fra starten lærer ved at arbejde praktisk med faget. Eleven er i skole to dage om ugen det første år. Forløbet svarer til grundforløb 2, så din elev får samme høje faglighed, som elever der tager et almindeligt grundforløb. 

Hvis du har en dygtig ansat, der gerne vil have en uddannelse og lærer bedst, når undervisningen er praktisk, så er Ny mesterlære en rigtig god mulighed.

Elever og underviser omkring hospitalsseng
Ny Mesterlære

En ordning hvor eleven bruger mest tid i din virksomhed.

Ny mesterlære er en praktisk vej til at starte på en erhvervsuddannelse. Den ovevejende del af grundforløb 2 foregår via praktisk oplæring, som træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet

Hvem er Ny mesterlære for?

Ny Mesterlære er for den praktisk orienterede elev, der fx er ufaglært eller allerede har erfaring fra branchen og gerne vil omsætte deres viden og kompetencer til et uddannelsesbevis.

Hvis du som arbejdsgiver fx har en ufaglært afløser, der gerne vil have uddannelsen til social- og sundhedshjælper, så er Ny Mesterlære en god mulighed.

Er eleven fyldt 25 år?

Hvis din ansatte er fyldt 25 år, skal vedkommende have en Real Kompetencevurdering (RKV) på skolen før han/hun starter.

Uddannelsens længde og opbygning

Ny Mesterlære omfatter Grundforløb 2, som varer mellem mellem 20 - 40 uger. Eleven er på praktikstedet det meste af tiden men enkelte fag tages på skolen. 

Forløbet afsluttes med en praktisk prøve på praktikstedet. Herefter starter eleven på hovedforløbet.

Uddannelsesstart

Eleven kan starte på uddannelsen, når det passer ind i virksomheden. 

Spørgsmål

Skriv til praktikpladskonsulent Mads Laier eller ring på tlf. 41550148.

Praktikvejlederuddannelse

Hvis det er første gang, virksomheden skal have en elev i mesterlære, kan du som praktikvejleder gennemføre en fem-dages AMU-uddannelse. Så er du godt klædt på!

I løbet af de fem dage får du redskaberne til at omsætte de teoretiske uddannelsesmål til praksislæring på en måde, der sikrer, at I kommer godt omkring alt det, eleven skal lære i sin elevtid. 

Indhold på kurset

På kurset lærer du at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger
  • støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling
  • planlægge din vejledning ud fra elevens ressourcer 
  • tage højde for elevens faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

Uddannelsen afsluttes med en prøve. 

Se hvornår næste praktikvejlederuddannelse afholdes.

Økonomi

Uddannelsen er gratis, hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. 

Du kan desuden søge VEU-refusion svarende til 881 kr. pr. uddannelsesdag (2020 takster).

Kontakt os

Har du spørgsmål til praktikvejlederuddannelsen så kontakt Lona Bach, uddannelses- og salgskonsulent, Kursus Nord på loba@sosunord.dk eller 3164 7276.

Løn under uddannelsen

Eleven modtager løn under hele sin uddannelse.

Du kan søge om AUB-refusion efter gældende regler, når eleven er i skole. 

Elever over 25 år

Hvis din elev er over 25 år og opfylder kravene for voksenlærlinge, kan virksomheden få tilskud.

Sådan kommer virksomheden i gang

Det er et krav, at virksomheden er godkendt som praktiksted. 

Hvis virksomheden ikke er godkendt, så kontakt os - vi hjælper dig med det praktiske.

Hvis virksomheden allerede er godkendt og har en ansat, du gerne vil have i Ny Mesterlære, så skal du også kontakte os. Så hjælper vi dig med at få en ansættelseskontrakt og uddannelsesaftale på plads samt får udarbejdet en uddannelsesplan.

Kontakt

Skriv til praktikpladskonsulent Mads Laier eller ring på tlf. 41550148.

Kontakt Ny Mesterlære

Kontakt os for at høre mere om Ny Mesterlære eller for at komme i gang med det samme.

ML
Mads Laier
Praktikpladskonsulent Telefon: +45 41550148 Mail: mads@sosunord.dk