Ny mesterlære

Ny Mesterlære er en praktisk vej til et grundforløb 2.

Ny mesterlære er en ordning, hvor elever fra starten lærer ved at arbejde praktisk med faget. Eleven er i skole to dage om ugen det første år. Forløbet svarer til grundforløb 2, så din elev får samme høje faglighed, som elever der tager et almindeligt grundforløb. 

Hvis du har en dygtig ansat, der gerne vil have en uddannelse og lærer bedst, når undervisningen er praktisk, så er Ny mesterlære en rigtig god mulighed.

Ny Mesterlære

En ordning hvor eleven bruger mest tid på oplæringsstedet.

Ny mesterlære er en praktisk vej til at starte på en erhvervsuddannelse. Den ovevejende del af grundforløb 2 foregår via praktisk oplæring, som træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet

Hvem er Ny mesterlære for?

Ny Mesterlære er for den praktisk orienterede elev, der f.eks. er ufaglært, eller allerede har erfaring fra branchen og gerne vil omsætte viden og kompetencer til et uddannelsesbevis.

Hvis du som arbejdsgiver f.eks. har en ufaglært afløser, der gerne vil have uddannelsen til Social- og sundhedshjælper eller Pædagogisk assistent, så er Ny Mesterlære en god mulighed.

Er eleven fyldt 25 år?

Hvis medarbejderen er fyldt 25 år, skal vedkommende have en Real Kompetencevurdering (RKV) på skolen før han/hun starter.

Kontakt studievejledningen for en aftale.

Uddannelsens længde og opbygning

Ny Mesterlære omfatter Grundforløb 2, som varer mellem mellem 20 - 40 uger. Eleven er på oplæringsstedet det meste af tiden men enkelte fag tages på skolen. 

Forløbet afsluttes med en praktisk prøve på oplæringsstedet. Herefter starter eleven på hovedforløbet.

Uddannelsesstart

Eleven kan starte på uddannelsen, når det passer oplæringsstedet. 

Spørgsmål

Skriv til Lærepladskonsulent Mads Laier eller ring på tlf. 41550148.

Oplæringsvejlederuddannelse

Hvis det er første gang, du skal have en elev i mesterlære, kan du som oplæringsvejleder gennemføre en fem-dages AMU-uddannelse. Så er du godt klædt på!

I løbet af de fem dage får du redskaberne til at omsætte de teoretiske uddannelsesmål til praksislæring på en måde, der sikrer, at I kommer godt omkring alt det, eleven skal lære i sin elevtid. 

Indhold på kurset

På kurset lærer du at:

  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsforløb for elever med særlige læringsmæssige forudsætninger
  • støtte og motivere den enkelte elevs faglige og personlige udvikling
  • planlægge din vejledning ud fra elevens ressourcer 
  • tage højde for elevens faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

Uddannelsen afsluttes med en prøve. 

Se hvornår næste oplæringsvejlederuddannelse afholdes (Tidligere kaldet Praktikvejlederuddannelse)

Økonomi

Uddannelsen er gratis, hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. 

Du kan desuden søge VEU-refusion, se gældende takster her: Takster for VEU- AUB og andre tilskud

Kontakt os

Har du spørgsmål til Oplæringsvejlederuddannelsen så kontakt Lona Bach, uddannelses- og salgskonsulent, Kursus Nord på loba@sosunord.dk eller 3164 7276.

Løn under uddannelsen

Eleven modtager løn under hele sin uddannelse.

Du kan søge om AUB-refusion efter gældende regler, når eleven er i skole. 

Elever over 25 år

Hvis din elev er over 25 år og opfylder kravene for voksenlærlinge, kan oplæringsstedet få tilskud.

Sådan kommer man i gang

Det er et krav, at oplæringsstedet er godkendt som oplæringssted. 

Hvis oplæringsstedet ikke er godkendt, så kontakt os - vi hjælper med det praktiske.

Hvis oplæringsstedet allerede er godkendt og har en ansat, du gerne vil have i Ny Mesterlære, så skal du også kontakte os. Så hjælper vi dig med at få en ansættelseskontrakt og uddannelsesaftale på plads, samt får udarbejdet en uddannelsesplan.

Kontakt

Skriv til Lærepladskonsulent Mads Laier eller ring på tlf. 41550148.

Kontakt Ny Mesterlære

Kontakt os for at høre mere om Ny Mesterlære eller for at komme i gang med det samme.

Mads Laier
Lærepladskonsulent Telefon: +45 41550148 Mail: mads@sosunord.dk