Er du ledig? Så skal du kigge her

Info til dig der er ledig

Bliv klogere på dine muligheder som ledig

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig, har du evt. ret til én samlet kursuspakke kaldet 6 ugers jobrettet uddannelse. 

 • Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed.
 • Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed. 

Er du interesseret i en af vores 6 ugers jobrettede uddannelser, så tag en snak med din A-kasse. 

Find din uddannelse

Den Regionale Positivliste kan du se, hvilke 6-ugers jobrettet uddannelse, der findes på SOSU Nord.

Undervisning
Undervisningen foregår på flere af vores lokalafdelinger eller hos rekvirenten.

Undervisningen finder sted mandag til fredag kl. 8.00-15.24.

Tilmelding
Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du ansøge kurset på tilmeldingsblanket AR237

Udfyld og underskriv blanketten, og send den til mail@kursusnord.dk

eller

SOSU Nord
På Sporet 8A
9000 Aalborg
Att.: KURSUS Nord

SOSU klar

Vil du gerne have et job, hvor du kan hjælpe dem, der har brug for det, og hvor du hver dag kan bringe glæde og livskvalitet ind i andres liv?

SOSU klar er et forløb for dig, der er ledig og som overvejer en uddannelse og et job inden for det sundhedsfaglige.

Med SOSU-Klar forløbet bliver du:

 • kvalificeret til at afløse social- og sundhedshjælpere på plejehjem og i ældreboliger i ferieperioder.
 • klar til at starte på grundforløb 2 til uddannelsen som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

 

Sådan er SOSU klar bygget op

Forløbet varer 45 dage og er bygget op om temaer som omsorg, sundhed og pædagogik.

 

Indhold på forløbet

På forløbet lærer du bl.a. om: 

 • Praktisk hjælp til ældre 
 • Medvirken ved medicinadministration
 • Anerkendende kommunikation
 • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
 • Tidlig opsporing af sygdomstegn
 • Magt og omsorg
 • Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job
 • Faglig læsning og regning
 • Hygiejne

Du får også et grundlæggende kendskab til uddannelserne Social- og sundhedsassistent og Social- og sundhedshjælper og studievejledning.

Læsevejlederne kommer på besøg og fortæller om muligheder for støtte på grundforløb 2 og hovedforløbene.

Studievejlederne kommer også på besøg og kan hjælpe med at lave en ansøgning til Grundforløb 2.

Undervisningen foregår på SOSU Nord i Aalborg. 

 

Sådan kommer du i gang

Kontakt din rådgiver på jobcenteret og/eller din A-kasse - det er dem, der skal bevillige og tilmelde dig forløbet.

Integrationsuddannelse (IGU)

IGU (Integrationsgrunduddannelsen) er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der gerne vil lære mere og få erfaring om det danske arbejdsmarked.

 

Uddannelsens længde

IGU varer to år og veksler mellem arbejde i en virksomhed og skoleophold. Du bliver ansat i en lønnet praktikstilling i en virksomhed og får skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

 

Målgruppe
For at kunne tage en IGU skal eleven være flygtning eller familiesammenført til flygtninge og være mellem 18-40 år,. Du skal  folkeregisteradresse i Danmark og have haft det i mindre end 5 år.


Læs mere om IGU her

Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU (Forberedende grunduddannelse)

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at starte på en ungdomsuddannelse eller at finde et job.

FGU er for dig, der er under 25 år og af forskellige årsager ikke er klar til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Formålet med FGU er, at du efter endt forløb kan fortsætte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse eller komme i job.

FGU er sat sammen af forskellige uddannelsesspor, som bliver tilpasset dine behov og interesser. 

Læs mere på ug.dk

Brug for vejledning?

Det kan være svært at finde rundt i regler og muligheder, så du må endelig kontakte enten Kursus Nords konsulenter eller studievejledningen på SOSU Nord.

 • Studievejledningen kan hjælpe dig med spørgsmål omkring uddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent.

  Kontakt studievejledningen

 • Konsulenterne på Kursus Nord kan hjælpe dig med AMU-uddannelser og efteruddannelser.

  Kontakt en konsulent

Positivlisten (Den regionale uddannelsespulje)

Som ledig har du mulighed for at deltage i en række korte AMU-uddannelser gennem ordningen Den regionale uddannelsespulje.

Du har mulighed for at starte på en uddannelse fra første dag, du er ledig.

Formålet med disse uddannelser er primært, at du som ledig kan få kompetencer inden for fag, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

De fleste uddannelser er målrettede ufaglærte og faglærte.

På den Regionale Positivliste kan du se, hvilke uddannelser du har mulighed for at tage.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få den nyeste viden om kurser og efteruddannelser.

Vi passer godt på din data
Når du klikker 'Tilmeld' accepterer du, at vi behandler din data i overensstemmelse med vores samtykkeerklæring, og at de videregives til Mailchimp med det formål at udsende nyhedsbreve - i overensstemmelse med Malichimps Privacy Policy og Terms.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om et kursus? Ring på tlf. 60 39 45 46.