Resome - Relation som mestringsmetode

Resome - den digitale læringsplatform

Resome er en ny digital platform, der kan hjælpe psykiatrien

RESOME er et læringsredskab udviklet til psykiatrisk personale hvor relation, mentalisering, håb, psykoedukation og samskabelse er fundamentet.

Derfor Resome

Mennesker, hvor selvskadende adfærd er blevet en mestringsstrategi, er ofte en stigmatiseret patientgruppe og det kan føles som en meget svær opgave at skulle hjælpe dem.

Der kan opstå stor uenighed i en personalegruppe om samarbejdet med mennesker med selvskadende adfærd. Frustrationerne skyldes ofte, at personalet ikke føler sig klædt på til opgaven.

Det kan Resome hjælpe med!

Tilmeld dig uddannelsen her

Om Resome

Resome er en metode udviklet af personale til personale i psykiatrien.

Ved hjælp af tekst, illustrationer, film og casefortællinger får personalet konkrete redskaber at arbejde med, så de kan hjælpe patienter og borgere med senfølger efter traumatiske oplevelser i barndommen og selvskade som mestringsstrategi.

Relationen er fundamentet i behandlingen

Det centrale omdrejningspunkt i Resome er relation og mentalisering. Metoden er nemlig udviklet ud fra en overbevisning om, at en relationen mellem personale og patienter/borgere, der beror på samskabelse, håb og psykoedukation, udgør en stor og afgørende betydning for patienternes/borgernes behandlingsproces.

Redskaberne giver forståelse hos både personale og patienter/borgere

Redskaberne hjælper personalet til bedre at kunne forstå adfærden hos patient/borger med senfølger efter tidlige traumer. På den måde kan personalet hjælpe borger/patient bedst muligt ligesom borger/patient lærer sig selv og sine mestringsstrategier at kende.

Resome kan hjælpe med...

Resome kan bl.a. hjælpe med at:

 • Mindske stress blandt personalet
 • Give viden om tidlige traumer og dissociative tilstande, så personalet kan gå i dialog og opbygge et samarbejde med patienten/borgeren 
 • Perspektivskifte og samskabelse
 • Forståelse for at forråelse er en forsvarsmekanisme
 • Færre genindlæggelser blandt patienter/borgere
 • samarbejde med mennesker med selvskadende adfærd på en ny og mere hensigtsmæssig måde til gavn for både personale og patient/borger.

Sådan er forløbet skruet sammen

Vi har i samarbejde med FOA Vendsyssel udbudt forløbet omkring Resome. Forløbet er bygget op omkring AMU uddannelserne ”Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde” og ”Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet”.

Vi udbyder det hen over 12 eftermiddage/aftener og FOA er vært ved forplejning på forløbet. 

Tilmeld dig uddannelsen her

Resome indeholder 5 kapitler

Resome består af 5 kapitler, som alle indeholder beskrivelser af emnerne, suppleret af forklarende film fra de medvirkende fagfolk og/eller tidligere patienter. Til alle emner er der udviklet redskaber til at indgå en dialog med patienten/borgeren.

Metaforer udgør flere af redskaberne i Resome, da metaforer gør det muligt at tale om svære emner på en lettere måde og fordi mennesker husker bedre i billeder.  

Kapitlerne

 1. Metodens grundelementer: Samskabelse, mentalisering, relation, håb, psykoedukation.

 2. Undervisning i traumeforståelse, senfølger efter tidlige traumer, mentalisering og hjernens udvikling ud fra neuropædagogisk forståelse m.m.

 3. Konkrete redskaber til at italesætte og arbejde med metoden.

 4. Simulationsfilm, hvor man ser metoden i brug i svære situationer.

 5. Redskaber, som kan bruges direkte med patienten/borgeren. Formålet er, at redskaberne på sigt bliver patientens/borgerens egne mestringsstrategier.

 

Det siger andre

Det siger medarbejdere, tidligere patienter og ledere om Resome.

"Først og fremmest har vi lært, at det er borgerne, der er specialisterne i eget liv - og altid skal medinddrages og spørges til råds."

Medarbejdere
Hedebo

"Resome hjælper os ud af den her kassetænkning, hvor det ikke er mennesket men sygdommen, vi ser. Vi skal kigge på mennesket bagved. Med Resome kan man mærke, at man gør en forskel og det er det, de fleste gerne vil. Det er godt for arbejdsmiljøet, det er ren Win-win."

Louise Aachmann
assisterende leder på bostedet Enghuset

"Jeg har været indlagt meget, fordi jeg var selvskad-ende og udadreagerende. Jeg har været på så meget medicin, at jeg ikke anede, hvem jeg var. 

Metoden begyndte at udvikle mig og gav mig troen på, at jeg ikke var så dum, som jeg følte mig. Jeg har arbej-
det videre med metoden i ambulatoriet og har i dag en bostøtte som arbejder på samme måde. Jeg har nu ikke været indlagt i 2 år.

Susanne Gunne
tidligere patient

Baggrunden for Resome

Resome er udviklet af social- og sundhedsassistent, Ann Ræbild. Hun har i over 20 år arbejdet med mennesker med tidlige traumer og selvskadende adfærd som mestringsstrategi.

Det hele startede med, at en leder spurgte Ann, hvad det var hun gjorde, for hun kunne se, at Anns patienter blev udsat for mindre tvang. På baggrund af dette spørgsmål begyndte Ann at samle viden og teori ind for at sætte ord på sin tilgang. Det blev til starten på Resome.

Teorierne som Resome bygger på

Resome er udviklet ud fra bl.a. relationsbehandling, mentalisering, neuropædagogik, kognitive redskaber, TBT (Traumebevidst tilgang), GEB (Guidet Egen-Beslutning) og samskabelse.

Resome er desuden udviklet i tæt samarbejde med “specialisterne” (patienter med selvskadende adfærd).

Derudover har Ann sparret med psykiatere, fysioterapeuter, psykologer og kolleger under hele udviklingen af Resome. 

Vil du vide mere?

Har I lyst til at få mere viden om, hvordan Resome kan blive en del af jeres arbejdsmetode, så kontakt:

Fagkoordinator og udvikler af Resome / underviser

Ann Ræbild
31 64 73 65
ara@sosunord.dk

Konsulent
Christina Panduro Holm
31 64 74 18
chho@sosunord.dk

 

Kontakt

Vil du vide mere? Kontakt Christina Panduro på tlf. 31647 418