SOSU Nord må afskedige medarbejdere

Nyhed d. 30. september, SOSU Nord

Den høje beskæftigelse betyder nu – som mange andre steder i uddannelsessystemet - at færre starter uddannelse, og derfor er SOSU Nord tvunget til at bremse op og nedjustere forventningerne til hvor mange elever, der vil blive optaget på social- og sundhedsuddannelserne i 2022 og 2023.

SOSU Nord har gennem de sidste år haft en støt og rolig vækst i antallet af elever, der uddanner sig til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Eleverne fra skolen er i høj kurs, og en afgørende forudsætning for, at samfundet kan levere de ydelser, som vi som borgere forventer til vores børn, udsatte og ældre medborgere.

Den høje beskæftigelse betyder nu – som mange andre steder i uddannelsessystemet - at færre starter uddannelse, og derfor er SOSU Nord tvunget til at bremse op og nedjustere forventningerne til hvor mange elever, der vil blive optaget på social- og sundhedsuddannelserne i 2022 og 2023.

”På SOSU Nord har vi en aktiv strategi for at sikre rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne, som bl.a. indbefatter et tæt samarbejde med de kommunale arbejdsgivere og jobcentre, og et mål om, at det skal være let at starte på en social- og sundhedsuddannelse”, siger direktør Lene Kvist, og fortsætter: Skolen har mange forskellige rekrutteringstiltag, og har bl.a. åbnet i alt 4 nye afdelinger i de seneste to år, så det nu er muligt at starte på uddannelsen i både Hobro, Aars, Brovst, Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.

Sammen med muligheden for løn under uddannelse, og efterfølgende gode beskæftigelsesmuligheder for nyuddannede, var håbet, at tiltagene ville være tilstrækkeligt til at fastholde søgningen til social- og sundhedsuddannelserne på SOSU Nord.

Den høje beskæftigelse, og dét at mange lige nu ansættes som ufaglærte i ældreplejen, betyder alligevel, at søgningen til skolens grundforløb er faldet gennem det seneste år. Samme tendens ses på landets øvrige SOSU-skoler og på andre erhvervsskoler.

”I vores seneste opfølgning kan vi se, at søgningen til grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelserne er faldet med 11% fra 2021 til 2022, svarende til næsten 100 elever. Det giver udfordringer for de offentlige arbejdsgivere, når de skal have besat alle lærepladserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent”, siger Lene Kvist. ”Desværre betyder det også, at det bliver sværere at afhjælpe den mangel på kvalificerede medarbejdere, som allerede er et stort problem på bl.a. ældreområdet”.

På den korte bane betyder nedgangen i antallet af uddannelsessøgende, at SOSU Nord skal finde besparelser både i år og til næste år, og mandag i denne uge blev medarbejderne orienteret om, at det også vil betyde afskedigelser.

Vi arbejder lige nu på at få et overblik over næste års budget, og behovet for personaletilpasninger, siger Lene Kvist. Forventningen er, at vi skal finde besparelser på 6-9 mio. kr. En del af tilpasningen vil ske ved omplacering og at midlertidigt ansatte ikke forlænges, men forventningen er, at vi desværre også er nødt til at afskedige.

Det endelige antal afskedigelser meldes ud i løbet af oktober måned.

 

For yderligere information:

Direktør Lene Kvist

Mail: lekp@sosunord

Tlf.: 31647114