Fra august 2023 kan unge uddanne sig til pædagogisk assistent med EUX

Nyhed d. 24. oktober, SOSU Nord

Pædagogisk assistent med EUX

Fra august 2023 får unge, der skal i gang med en ungdomsuddannelse endnu en uddannelsesmulighed på SOSU Nord, nemlig EUX Pædagogisk Assistent. Det betyder, at SOSU Nord nu udbyder erhvervsuddannelserne til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent samt de to erhvervsgymnasiale uddannelser EUX social- og sundhedsassistent og EUX pædagogisk assistent.

 

Derfor er der (også) brug for EUX pædagogisk assistent

Rektor Jan Kempf Bertelsen er overbevist om, at en EUX-uddannelse inden for det pædagogiske område er særdeles relevant og derfor har sin berettigelse.

 

”Der er et rigtig stort behov for uddannet pædagogisk personale – og det vil vokse i de kommende år. Udviklingen kræver, at der i institutionerne er en god blanding af pædagoger og pædagogiske assistenter, så vi når i mål med de lovbundne minimums-normeringer - som jo i øvrigt presses yderligere af, at antallet af børn i daginstitutionerne ventes at stige med 40.000 over de næste 10 år. (kilde: Børne og undervisningsminister: ”Vi har brug for flere pædagogiske assistenter” | Fagbladet FOA)

Jan Kempf Bertelsen mener ikke at, efterspørgslen på uddannet pædagogisk personale kan løftes af pædagogseminarierne alene, sådan som søgningen til pædagoguddannelsen ser ud i disse år.

 

”EUX-uddannelsen har klart sin berettigelse i den problematik, fordi eleverne kan vælge at gå i arbejde efter deres uddannelse eller søge ind på fx pædagogseminariet. På den måde understøtter uddannelsen virkelig fint manglen på uddannet pædagogisk personale,” udtaler han.

 

Flere kommuner har allerede sagt ja tak til EUX-elever

En forudsætning for at kunne tilbyde en ny uddannelse indeholdende oplæring (tidligere praktik red.) er naturligvis, at kommunerne bakker op ved gerne at ville have elever i oplæring.

 

”Vi er heldigvis i den situation, at flere kommuner allerede nu har tilkendegivet, at de gerne vil have EUX pædagogisk assistent elever. Det giver os et fingerpeg om, at kommunerne også kan se en værdi i uddannelsen og de kompetencer, som eleverne tilegner sig,” slutter Jan Kempf Bertelsen.

 

Fakta om EUX

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det betyder, at opbygningen svarer til en erhvervsuddannelse med grundforløb og hovedforløb, hvor eleven veksler mellem skole og oplæring. Herudover har eleverne på hovedforløbet fag på gymnasialt niveau fx dansk, idræt, samfundsfag, matematik, kommunikation og it, biologi og psykologi.

 

Uddannelsen tager 4 år inkl. grundforløb og er adgangsgivende til flere videregående uddannelser via kvote 1.