Bæredygtighed på skemaet

Nyhed d. 21. nov, SOSU Nord

Bæredygtighed på skemaet

Elever fra social- og sundhedsuddannelserne på SOSU Nord, Brovst satte fokus på bæredygtighed

Alle landes social- og sundhedsskoler afholdte bæredygtighedsdag og helt unikt for 2023 deltog flere end 600 elever fra SOSU Nords 6 afdelinger, heraf 24 elever i Brovst.

Målet med dagen er bl.a. at lære eleverne om, hvordan de kan tænke bæredygtighed ind i deres professionelle hverdag. Alle danske social- og sundhedsskoler inviteres til at deltage i dagen, som altid består af online inspirationsoplæg og herefter workshops ud fra cases tilpasset social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter. De bedste løsninger fra hver skole vandt biografbilletter og kvalificerer sig i konkurrencen om bæredygtighedstrofæet.

Spændende og lærerigt

Sasja, der til daglig går på SOSU Nords afdeling i Brovst fortæller om dagen:

”Helt overordnet har det været en lærerig og spændene dag. Når jeg tænker bæredygtig, tænker jeg grøn omstilling. Men at få indblik i så mange underpunkter, og hvor bred viften i det hele taget er, har været tankevækkende og givende”. Hun pointerer også, at hun kan bruge mange af elementerne i sin uddannelse fx i forbindelse med, hvordan man arbejder med socialt udsatte og hvordan man i det hele taget samarbejder og kommunikerer samt når ud til de forskellige målgrupper.

Løsning for ensomhed vandt i Brovst

I Brovst blev vinderne Maria, Jeanette og Pernille, der arbejdede med ensomhed, ud fra Verdensmål 3 - sundhed og trivsel. Eleverne udviklede et ven-skab, et fysisk skab, der kan placeres på fx biblioteker, og her kan man søge efter fællesskaber som fx en gå-makker eller en at drikke kaffe sammen med.

Tanken bag ideen opstod fordi ensomhed påvirker menneskers sundhed og trivsel, og via ven-skabet vil eleverne gerne både forebygge og afhjælpe denne problematik.

Verdensmålene inspirerer til at blive en del af hverdagens løsninger

SOSU skolernes Bæredygtighedsdag arrangeres af Videnscenter for Velfærdsteknologi, og det er anden gang, den afholdes. Formålet er bl.a. at inspirere og skabe viden om bæredygtighed i den praksis, eleverne møder under og efter uddannelsesforløb samt at inspirere til innovative arbejdsmetoder til udvikling af bæredygtige løsninger.

Bæredygtighedsdagen tager altid afsæt i FN´s 17 Verdensmål og herudfra udarbejder Videnscenter for Velfærdsteknologi en række cases, som eleverne så skal udvikle et produkt på baggrund af. I år var der fx cases om ensomhed, affaldssortering i børnehøjde, ny løsning i forbindelse med for højt brug af blå plastichandsker og futter samt udfasning af engangsmaterialer.