Nyt introkursus i Rebild Kommune

Nyhed d. 20. dec, SOSU Nord

Introkursus for nye og erfarne medarbejdere giver tryghed i arbejdet

Ved deltagelse på KL`s rekrutteringsværksted for udvalgte kommuner i 2023 med tilhørende SOSU-skoler og FOA - opstod en fælles forståelse og et helt nyt samarbejde mellem Rebild Kommune og SOSU Nord. Kommunen havde et stort ønske om at klæde nye, ufaglærte medarbejdere på til det job, de skulle ud at udføre. Samtidig havde de også brug for, at garvede social- og sundhedshjælpere kunne få et fagligt brush-up på fx nye teknologier, arbejdsmetoder og lignende.

At kunne mestre giver arbejdsglæde

En af årsagerne til, at Rebild Kommune gerne ville lave et kursus for især nyansatte ufaglærte var, at de så et behov for at give de nye medarbejdere bedre forudsætninger til at få succes i deres nye job.

Maria Foged, kvalitets- og uddannelseskoordinator i Rebild kommune forklarer, at oplevelsen af at kunne mestre sit job betyder noget for medarbejderne. Dels er det motiverende, det giver glæde og tryghed til at løse opgaverne og så betyder det, at vi i kommunen bedre kan tilknytte vores medarbejdere. Det giver dertil større kvalitet i opgaveløsning og dermed en bedre oplevelse for vores borgere.

”En del af de nye medarbejdere vi får, er unge, som måske overvejer en uddannelse inden for sundhedsområdet men før de vil læse, vil de gerne have lidt erfaring. Og ved at give dem faglig ballast, så bliver de altså bare dygtigere og er trygge i jobbet – og det giver også følelsen af at lykkes”.

Ida, der er 20 år og ansat som ufaglært kan nikke genkendende til det, Maria fortæller.

”Indtil nu har jeg bare gjort det, som jeg har set mine kolleger gøre og det, som føles rigtigt – og meget var rigtigt, men nu har jeg fået det bekræftet samtidig med, at jeg har fået en større basisviden. Fx gjorde de meget ud af dokumentation – hvordan man gør det, hvad man skal huske osv. og så havde vi fokus på demente borgere og hvordan vi bedst håndterer dem. De to ting var for mig vigtige, for de gør mig bedre til mit arbejde og jeg har nu fået en anden forståelse for, hvorfor vi gør som vi gør. Nu føler jeg, at jeg har fået det rigtigt ind under huden”, slutter Ida.

Et projekt der udspringer af et andet projekt

Samarbejdet mellem Rebild Kommune og SOSU Nord er bl.a. lykkedes, fordi det er skabt på baggrund af et andet forsøg, Friere brug af gæstelærere i AMU-regi.

Det betyder for det første, at kommunen bruger sine egne fagspecialister som undervisere, det kan fx være medarbejdere, der har en specialfunktion inden for forflytning eller medicinadministration. For det andet har Rebild Kommune selv haft indflydelse på, hvordan undervisningen skulle tilrettelægges, og på den måde har de kunnet få undervisningen til at gå op med vagtplaner. For det tredje har kommunen kunnet søge VEU-refusion for de medarbejdere, der deltog på kurset – og økonomi er selvsagt også en vigtig del uanset om det handler om opkvalificering eller andre ting.

”Disse tre parametre har i høj grad været med til at sikre, at projektet kunne lykkedes. Det betyder meget for os, at vi selv kunne tilrettelægge undervisningen og naturligvis at økonomien ikke var en hæmsko”, fortæller Maria Foged.

Fleksibilitet i AMU-rammen skaber nye muligheder

Lona Bach, der er konsulent ved SOSU Nord har i samarbejde med kvalitets- og uddannelseskonsulent, Maria Foged fra Rebild Kommune stået for planlægningen af uddannelsen, er glad for, at det er muligt at udvide AMU-rammen, for som hun siger ”Når vi lader kommunerne selv tage aktiv del i planlægningen og mulighed for, at de kan bruge deres fagspecialister som undervisere og derudover kan få VEU-godtgørelse, så giver det nogle helt andre muligheder for kompetenceudvikling. Jeg tror på, at denne mulighed også kan være med til at fastholde medarbejdere i faget og motivere kommunerne til at afsætte tid og kræfter til at give deres medarbejdere flere grundlæggende kompetencer.