Hænder der lægger piller i pilleæsker

Kursus i medicinhåndtering øger borgernes livskvalitet på bosted

KURSUS

Kursus i medicinhåndtering øger borgernes livskvalitet på bosted

På bostedet Solkrogen i Klim er borgernes livskvalitet øget efter alt personale gennem de sidste halvandet år har været på kursus i medicinhåndtering.

Medicinering kan langsomt tage livet af folk. Det er især blevet tydeligt de senere år, hvor der har været flere eksempler på bl.a. unge mennesker, der er døde af medicinforgiftning. Netop derfor er fokus på medicinhåndtering utrolig vigtigt, og for de svageste borgere i vores samfund, kan det have stor betydning for livskvaliteten.

"Beboernes livskvalitet øges stille og roligt, jo mere fokus vi får på virkning, bivirkninger, og hvordan man giver de forskellige medicintyper til de forskellige beboere", udtaler Per Norman Jensen, leder af Solkrogen.

Personalet tager ansvar

Personalet på Solkrogen er blevet bedre i stand til at håndtere medicinhåndtering, efter de har deltaget i kurserne, som blev afviklet i samarbejde med KURSUS Nord. Personalet tager mere ansvar, og de observerer bl.a., hvordan borgerne reagerer på medicinen. De er opmærksomme på bivirkninger, overmedicinering, og på hvordan forskellige lægemidler påvirker hinanden, og de er ikke længere usikre på selv at søge ny viden fx på minmedicin.dk. Deres instrukser, som de har arbejdet struktureret med efter kurserne, sikrer at de bedre kan observere borgernes ændrede adfærd og samtidig optimere samarbejdet med læge, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent for at øge borgernes livskvalitet.

"Vi har fået et fælles sprog ift. medicinhåndtering på tværs af faggrupper, og vi kan bedre tale med beboerne om den medicin, de får", udtaler Louise Tolstrup Toft, pædagog på Solkrogen, og fortsætter;

"På baggrund af vores nye viden kan vi give en reel forklaring på formålet med medicinen, og på den måde tage det i opløbet, inden vi står med en potentiel konflikt, og en beboer der måske nægter at tage sin medicin".

Fokus flyttet

"Før var vores fokus på den pædagogiske tilgang, og medicinhåndtering bare en opgave i rækken. Nu afdækker vi medicindelen først, inden vi ændrer den pædagogiske tilgang, og det gør virkelig en forskel for beboernes livskvalitet", udtaler Per Norman Jensen, leder af Solkrogen i Klim.

For eksempel føler personalet sig nu bedre klædt på til at bakke op om eventuelle ændringer i medicinen, i samarbejde med en tilknyttet sundhedsfaglig. Blandt andet fordi de er i stand til at observere og reagere på eventuelle bivirkninger.

 

"Nu hvor vi er mere opmærksomme på de store bivirkninger, der kan være ved medicinen, er det et naturligt skridt for os, at være med til at afprøve sådanne ting", siger Louise Tolstrup Toft, pædagog på Solkrogen.

Det har bl.a. resulteret i, at en beboer i dag kan undvære den medicin, hvor bivirkningerne før gjorde vedkommende selvmordstruet – netop fordi pædagogerne er blevet opmærksomme på borgernes adfærdsændringer, og nu er i stand til at koble det med medicinen.

“Jeg tror, vi kommer til at se en mindre medicinering af borgerne på sigt, og det skyldes, at vi alle har været afsted på det her kursus", slutter Per Norman Jensen, leder af Solkrogen.

Tilsyn med opholds- og bosteder

Der er fokus på problemet bl.a. med Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på bosteder mf., som har kørt siden 2017, og her er et af målepunkterne netop medicinhåndtering. Derfor er Per Norman Jensen, leder af Solkrogen, også glad for, at alt personalet nu er godt klædt på ift. medicinhåndtering, og dermed også til de nye tilsyn.

 

 

Fakta

Solkrogen er et botilbud inden for det specialiserede socialområde med plads til 9 beboere. Der er ca. 40 ansatte, og beboerne er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med komplekse sociale problemstillinger.

Per Norman Jensen valgte at sende alt personale på tværs af faggrupper på kursus. Han gik sammen med ledere fra andre opholdssteder i kommunen om at sende en gruppe af deres medarbejdere på kursus, så de ikke skulle undvære alle på én gang. Det er blevet til 5 hold med ca. 25 deltagere på hvert siden starten af 2018. Kurserne er afholdt af KURSUS Nord, SOSU Nords kursusafdeling, som har skræddersyet forløbene efter medarbejdernes behov, eksempler og aktuelle problemstillinger fra bostedet og deres indgangsvinkel til medicinhåndtering.

Kontakt

Per Norman Jensen, leder på Solkrogen, 41 91 37 31 eller pnj@jammerbugt.dk 

Louise Tolstrup Toft, pædagog på Solkrogen, ltt@jammerbugt.dk

 

Maybritt Skak Pedersen, leder i KURSUS Nord, 31647355, masp@SOSUnord.dk

Lona Bach, uddannelses- og salgskonsulent i KURSUS Nord, 31 64 72 76 eller loba@sosunord.dk

Hænder der lægger piller i pilleæsker
Pressekontakt

Har du en god historie?