Lærere og vejledere skal blive klogere på erhvervsuddannelserne

Mere viden skal give bedre vejledning for elever i folkeskolen

Årgangslærere og vejledere for 7. klasserne i Hjørring skal i praktik på SOSU Nord og EUC Nord.

Fra onsdag til fredag i uge 13 skal i alt 100 7.-årgangslærere og vejledere fra folkeskolerne i Hjørring i 2-dages praktik på EUC Nord og SOSU Nord, for at få et grundigere indblik i de tilbud, som erhvervsskolerne har.

Praktikforløbet er finansieret via puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, nedsat som en del af aftalen ”Fra folkeskole til faglært”.

Praktik skal give mere kvalitet i vejledningen

Formålet er at give lærerne og vejlederne et indblik i erhvervsskolernes undervisningsformer, og dermed skabe bedre mulighed for, at de efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Helt konkret handler det om at understøtte lærernes og vejledernes kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og derigennem få inspiration til egen praksis.

En dag med information og en dag med workshops

Lærere og vejledere kommer på skift onsdag eller torsdag, hvor de får oplæg om uddannelsernes opbygning og pædagogik. Gennem interviews med eleverne synliggøres også overgangen fra elev til lærling.

Derefter skal ’praktikanterne’ med ud på undervisningshold -  det gælder både i teori- og værkstedsfag, hvor de får mulighed for at træne egne praktiske færdigheder. I denne del indlægges også gruppedrøftelser mellem elever og ’praktikanter’ i forhold til forskelle og ligheder mellem EUD- og folkeskoleundervisning.

Fredag bliver i højere grad en procesdag, hvor alle ’praktikanter’ deltager i workshops, og hvor der sættes fokus på praksisfaglighed. Der skal således udvikles ideer til, hvordan oplevelser og ny viden kan omformes til konkrete praksisfaglige forløb på egne skoler. Ideerne præsenteres herefter for hinanden, så inspirationen og de gode ideer kan deles.

Fredagen byder derudover også på oplæg fra læringskonsulenterne fra UVM, som vil folde gode erfaringer fra praksisfaglige eksperimenter ud.

Mere info om forløbet

Praktiforløbet er et resultat af tæt samarbejde mellem EUC Nord, SOSU Nord samt Hjørring Kommune.