Erhvervsskoler i Nordjylland vil hjælpe virksomheder

Nyhed d. 10. oktober, SOSU Nord

Nordjyske erhvervsskoler vil hjælpe virksomheder gennem krisen

Erhvervsskoler vil hjælpe virksomheder i forbindelse med krisen

Den igangværende energikrise påvirker efterhånden mange nordjyders hverdag. Den begynder at koste arbejdspladser og den medfører ændringer i produktionsapparatet og i arbejdsmønstre.

De nordjyske erhvervsskoler har intensiveret deres samarbejde så virksomheder, der er nødsaget til omlægning, afskedigelser og lignende for at overleve, kan gøre brug af fx efteruddannelsestilbud, kompetenceløft eller omplacering.

 

Et forsøg på at imødekomme en usikker fremtid

Samarbejdet mellem de nordjyske erhvervsskoler intensiveres netop nu, fordi skolerne gerne vil bidrage til at holde nordjyske virksomheder oven vande.

”Det er uhyre vigtigt, at vi understøtter vores virksomheder med kompetenceløft, omskoling og lignende i situationer som disse. Vi har hårdt brug for vores nordjyske virksomheder, for vores arbejdspladser og for at virksomhederne udvikler og tilpasser sig nye vilkår. Erhvervsskolerne har masser af erfaring med at hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvordan man fx tilpasser sig, omplacerer medarbejdere, justerer produktionen osv., så vi tror på, at vi kan hjælpe de virksomheder, som er under pres. Vi står sammen om at lave en indsats med fokus på fleksibilitet og højt fagligt niveau,” udtaler Kasper Boelskifte-Jensen, der er formand for VEU-udvalget i Nordjyske Erhvervsskoler, og slutter med ” Jeg vil opfordre til at tage kontakt til den lokale erhvervsskole og allerede på forkant få drøftet hvilke muligheder, der kan findes.”

Når en dør lukkes

Populært siger man, at når en dør lukkes, åbnes en anden. Og det er netop denne tilgang som skolerne forsøger at efterleve.

”Vi ved, at virksomhederne er pressede og medarbejderne er nervøse for at miste deres job - og i den svære situation vil vi gerne tilbyde os, fordi vi ser nogle muligheder for at bruge krisen til at opkvalificere medarbejdere måske til en anden jobfunktion eller for medarbejdere, der har mistet deres job at omskole sig eller simpelthen at få papir på deres kompetencer”, lyder det samstemmende fra de nordjyske erhvervsskoler. De beder endvidere virksomhederne huske på, at det er muligt at søge VEU-godtgørelse samt gøre brug af kompetencefonde i forbindelse med finansiering.

De nordjyske erhvervsskoler lægger således op til, at virksomheder, jobcentre, a-kasser m.fl. bruger krisen til at tænke i nye og andre baner. Erhvervsskolerne har allerede i dag et godt samarbejde, men ønsker at intensivere det yderligere for at hjælpe virksomhederne til at komme bedst muligt igennem denne krise.

Yderligere oplsyninger

Formand i VEU-udvalget
Kasper Boelskifte-Jensen
Tlf. 72246770
kabo@eucnord.dk

 

Næstformand i VEU-udvalget
Maybritt Skak Pedersen
Tlf.: 3164 7355
masp@sosunord.dk  

 

Nordjyske Erhvervsskoler

Nordjyske Erhvervsskoler er et formaliseret netværk for alle erhvervsskoler i Nordjylland.

Samarbejdet er organiseret med en direktørgruppe, et udvalg for erhvervsuddannelserne (EUD-udvalg), et udvalg for de erhvervs-gymnasielle uddannelser HTX og HHX (gymnasie-udvalget) og et udvalg for voksen- og efteruddannelse (VEU-udvalget).

Nordjyske erhvervsskoler, der er med i samarbejdet

 • Tech College
 • SOSU Nord
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • Social- og sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg
 • Himmerlands Erhvervs- og gymnasieskoler - HEG
 • Nordjyllands Landbrugsskole
 • Frederikshavn Handelsskole
 • Aalborg Handelsskole
 • AMU Nordjylland

 

VEU-udvalget i Nordjylland

 • Kasper Boelskifte-Jensen, EUC Nord
 • Maybritt Skak Pedersen, SOSU Nord
 • Hanne Lendal, TECHCOLLEGE
 • Mona Søe, EUC Nordvest
 • Jens Hoelgaard Christensen, AMU Nordjylland
 • Helle Damsgaard, Social- og sundhedsskolen – Skive, Thisted, Viborg
 • Morten Lund Dam, Aalborg Handelsskole
 • Katrine Skaarup Andersen, Frederikshavn Handelsskole
 • Aksel Gaardsted Christiansen, Himmerlands Erhvervs- og gymnasieskoler - HEG