Fællesbillede af færdiguddannede SSA'ere

Ny helhedsorienteret uddannelse gør SOSU-assistenter til nøglepersoner i det nære sundhedsvæsen

Pressemeddelelse 26. juni 2019, SOSU Nord

Ny helhedsorienteret uddannelse gør SOSU-assistenter til nøglepersoner i det nære sundhedsvæsen

Metodisk tænkning, fælles fagsprog og en styrket faglig profil skal være med til at sikre kvaliteten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er målet, når 80 nordjyske social- og sundhedsassistenter, som de første i mere end et år, færdiggør deres uddannelse den 28. juni på SOSU Nord.

De 80 nyuddannede social- og sundhedsassistenter er blandt de første i landet til at færdiggøre uddannelsen, som efter bekendtgørelsesændringer i januar 2017, adskilte uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, og gav begge uddannelser et mærkbart fagligt kvalitetsløft.

Arbejdsgiverne glæder sig

De længe ventede social- og sundhedsassistenter er de første, i mere end et år, til at ramme arbejdsmarkedet i Nordjylland, hvor man i lighed med resten af landet mærker en stigende mangel på kompetent arbejdskraft i sektoren. 71 af de 80 nyuddannede har da også allerede fået arbejde, og interessen for dem og deres kompetencer er stor.

”Med uddannelsens nye indhold og længde tilgodeser den til stadighed samfundets behov for uddannede og fagligt kompetente medarbejdere i sundhedsvæsnet. Social- og sundhedsassistenterne kan tage teten, når borgeren tidligt i behandlingsforløbet udskrives til eget hjem, og de har kompetencer til at tage ansvar for koordineringen af det videre behandlingsforløb”, udtaler Marianne Notholm, uddannelseskoordinator i Aalborg Kommune.

Hun suppleres af Bettina Toft, ansvarlig uddannelsesvejleder ved Aalborg Kommune: ”Hjemmesygeplejen overdrager i dag flere sammensatte opgaver til social- og sundhedsassistentgruppen, og det er derfor nødvendigt at de har kompetencer til at udføre klinisk sygeplejehandlinger på et højt fagligt niveau”.

Samtidig lægger de begge vægt på at social- og sundhedsassistenterne udover de allerede kendte færdigheder, kan stille skarpt på den relationelle koordinering i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

 

Stærkere samarbejde

Med udsigt til stadig flere plejekrævende ældre og et tilsvarende stigende behov for kompetente medarbejdere i sundhedssektoren, glæder FOA sig også over de nyuddannede social- og sundhedsassistenters kompetencer og de muligheder det medfører for en styrket koordinering imellem fx sygehuse og hjemmepleje.

”Det er oplagt at social- og sundhedsassistenten i højere grad skal være med til at løfte det tværsektorielle samarbejde i det sammenhængende sundhedsvæsen fremover” udtaler Jesper Hejlman Hermansen, sektoransvarlig faglig sekretær, FOA. ”De kan med deres styrkede kompetenceprofil være en god og væsentlig del af løsningen på de udfordringer man ser i det nære sundhedsvæsen allerede i dag” slutter han.

Fælles sprog skal sikre bedre pleje

”Et af de mange interessante kvalitetsløft i uddannelsen er, at eleverne lærer at kommunikere metodisk og bruge samme vurderingskriterier som de øvrige sundhedsprofessionelle, når de fx står med en syg borger. Det er i sig selv med til at sikre en bedre og hurtigere behandling af borgere i hjemmeplejen, og det understreger hvor vigtig en rolle social- og sundhedsassistenten har som bindeled i overgangen fra sygehus til eget hjem og vise versa”, udtaler Lene Kvist, direktør på SOSU Nord.

Netop den faglige metodiske kommunikation er efterspurgte kompetencer i de nordjyske kommuner, og derfor har flere kommuner i samarbejde med SOSU Nord gennemført tilsvarende efteruddannelse for de social- og sundhedsassistenter, der allerede er i faget. Skolens kursusafdeling, KURSUS Nord, har rigtig gode erfaringer med bl.a. det akuttilbud skolen har udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune og den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland. Kurset giver en målrettet opkvalificering ift. at ensarte de vurderingskriterier og det overleveringssprog sundhedspersonalet bruger i forbindelse med akutte borgere fra eget hjem til indlæggelse. 

 

FAKTABOKS

EUD Reformen trådte i kraft i 2015. Adskillelsen af uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper trådte i kraft i januar 2017 på baggrund af ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne. Tidligere har forudsætningen for at læse til social- og sundhedsassistent været, at man først uddannede sig til social- og sundhedshjælper.

 

Den periode på ca. 14 måneder, der er gået uden nyuddannede social- og sundhedsassistentelever i hele landet, skyldes at uddannelsen er blevet længere. Tidligere tog det 1 år og 8 måneder at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse varer 2 år, 9 måneder og 3 uger.

De 80 elever der færdiggør deres uddannelse den 28/6 2019 på SOSU Nord er alle uddannede social- og sundhedshjælpere og har fået merit på den nye assistentuddannelse. Det første ordinære forløb forventes afsluttet i november.  

Kontaktpersoner

SOSU Nord

Direktør
Lene Kvist

lekp@sosunord.dk

31 63 71 14

 

Aalborg Kommune

Uddannelseskoordinator
Marianne Notholm

mnl-aeh@aalborg.dk

9931 3496

 

FOA

Jesper Hejlman Hermansen

Sektoransvarlig, Social- og sundhedsområdet

jehh@foa.dk

2144 8152

Overrækkelse af blomster
Pressekontakt

Har du en god historie?