Partnerskab på plads med Aalborg Kommune

Partnerskab

SOSU Nord og Aalborg Kommune indgår aftale om fælles indsats til rekruttering af sundhedspersonale og EUX pædagogiske assistenter

Ifølge KL kommer Danmark inden for de næste 8 år til at mangle 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Det bekræftes i den nordjyske analyse FREMKOM4, der viser, at der vil mangle 870 faglærte inden for omsorg, sundhed og pædagogik. Der vil desuden mangle ca. 250 med en pædagogisk mellemlang videregående uddannelse. Et styrket samarbejde med gensidig forpligtelse til at gøre en ekstra indsats mellem Aalborg Kommune og SOSU Nord skal nu være en del af løsningen.

 

SOSU Nord og de nordjyske kommuner har en lang og god tradition for at samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af elever til social- og sundhedsassistent og -hjælperuddannelsen samt den pædagogiske assistent-uddannelse. Men udviklingen kræver, at der bliver knyttet endnu tættere bånd, at samarbejdet bliver mere systematisk samt at EUX pædagogisk assistent, som SOSU Nord udbyder fra august 2023, også bliver en del af indsatsen.

 

Derfor indgår SOSU Nord og Aalborg Kommune en partnerskabsaftale.

Aftale forpligter

”Samarbejdet er som sådan ikke noget nyt”, forklarer Lene Kvist, direktør ved SOSU Nord. ”Det nye er, at vi med denne partnerskabsaftale forpligter os mere og at vi sætter samarbejdet i system.

Vi ved fx, at overgangen mellem skole og oplæring (tidligere praktik red.) kan være svær, og derfor skal vi finde løsninger sammen – ikke hver for sig”.

 

Rådmand Kristoffer Hjort Storm fra Senior og Omsorg i Aalborg Kommune supplerer: ” Jeg rigtig glad for, at vi kan underskrive en partnerskabsaftale, som på ny cementerer vores tætte samarbejde om at sikre mere faglært personale til blandt andet ældreområdet. Jeg bider især mærke i vores dialogforum, som skal sikre fremdrift og igangsætning af konkrete initiativer. Jeg tror på, at vi med partnerskabsaftalen bliver bedre til sammen at tiltrække elever i alle aldersgrupper og med forskellige baggrunde, og at vi sammen bliver bedre til at understøtte, at flest muligt elever gennemfører uddannelsen i et stærkt partnerskab mellem SOSU Nord og Aalborg Kommune.”

Plads til de pædagogiske assistenter

Gennem de seneste år har der fra mange sider været stort fokus på at løse manglen på social- og sundhedsuddannede, og på det pædagogiske område har SOSU Nord fået mulighed for at optage flere elever på grundforløb 2 til pædagogisk assistent, mens UCN har øget antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen.

”Vi er rigtig glade for, at Aalborg kommune i denne aftale også forpligter sig til at arbejde på udfordringerne omkring manglen på pædagogisk arbejdskraft”, siger direktør Lene Kvist fra SOSU Nord, og fortsætter: ”Aalborg Kommunes opbakning har været afgørende for, at SOSU Nord fra august 2023 åbner for, at unge kan søge ind på EUX pædagogisk assistent, og her er oplæring også en del af uddannelsen. Derfor er det naturligvis vigtigt for os, at Aalborg kommune ser en værdi i denne gruppe og gerne vil sikre elevpladser”.

EUX pædagogisk assistent er kendetegnet ved, at eleverne får en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse på én gang. Uddannelsen kvalificerer derfor både til at arbejde faglært på det pædagogiske område, samtidig med at den er adgangsgivende til mere end 100 videregående uddannelser via kvote 1.

Yderligere information

Lene Kvist, direktør ved SOSU Nord

lekp@sosunord.dk / 31647114

 

Kilder:

https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-2/om-bare-8-aar-kan-vi-mangle-16000-sosu-er/

Sektorrapport om sociale institutioner (fremkom.dk)