Optagelsestal for social- og sundhedshjælper

Rekordoptag

Stort optag på social- og sundhedshjælperuddannelsen

Lærepladsaftalen for social- og sundhedshjælpere har en minimumsdimensionering 274 elever årligt i SOSU Nords optageområde, men med stigningen på 50 %, forventer SOSU Nord, at der starter 437 elever på uddannelsen til social- og sundhedshjælper i 2023 fordelt på afdelingerne i Hjørring og Aalborg.

 

Set i lyset af den nuværende situation, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft på velfærdsområdet giver store udfordringer, så er det meget positivt, at så mange i 2023 har søgt ind på uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

En ændring i bekendtgørelsen gør vejen til faglært nemmere

En af årsagerne til den store søgning, skal findes i en ændring af bekendtgørelsen for den afkortede uddannelsesmulighed, EUV (Erhvervsuddannelse for voksne). Fra august 2022 blev det nemmere at opfylde kravene til en EUV social- og sundhedshjælper, fordi eleverne ikke længere skal have erfaring fra både hjemmepleje og plejecenter og samtidig være fyldt 25 år. Nu skal man blot have to års relevant erhvervserfaring. Opfylder eleven kravene kan uddannelsen til social- og sundhedshjælper tages på blot 17 uger som et EUV 1 forløb, hvor eleven får 17 ugers undervisning på skolen og godskrives for oplæring/praktik.

Uddannelseschef Karina Krage formulerer det således ”Ændringen i bekendtgørelsen har haft stor betydning for motivationen til at søge ind for eleverne og for arbejdsgiverne. For arbejdsgiverne handler det først om fremmest om, at det med denne ændring er blevet mere attraktivt at investere i deres ufaglærte medarbejdere, fordi at de på forholdsvis kort tid kan blive faglært og dermed blive en del af den kvalificerede arbejdskraft, der er brug for på ældre- og sundhedsområdet.

For eleverne er det selvsagt nemmere at opfylde adgangskravene. Dermed bliver vejen mod uddannelse også mere overskuelig – og derfor søger de i højere grad ind”.

Elever vil gerne yde den professionelle omsorg

Carsten Andersen er en af de elever, der har valgt at uddanne sig til social- og sundhedshjælper, fordi han fandt ud af, at han ville noget med mennesker. Det var Corona og et job som poder, der fik ham til at tage skridtet væk fra sit oprindelige fag som rustfast klejnsmed.

”Jeg kan godt lide at give andre mennesker omsorg og hjælpe dem med de problemer eller udfordringer, de har. Da jeg var i oplæring (praktik red.) i hjemmeplejen havde jeg fx en borger, der rigtig gerne ville ud, men han kunne ikke. Jeg gik i gang med at undersøge muligheden for at låne en topersoners cykel, og det lykkedes mig faktisk – med min leders hjælp. At se den mand glædes over at få en simpel cykeltur, betød bare så meget”, fortæller Carsten Andersen.

Optagelsestallene på hovedforløb social- og sundhedshjælper de seneste 3 år

2020: 278 (heraf 5 på EUV)

2021: 334 (heraf 10 på EUV)

2022: 271 (heraf 20 på EUV)

2023: 437 (heraf 69 på EUV)