Mere uddannelse i Hobro

Nyhed d. 26. apr., SOSU Nord

Samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og SOSU Nord sikrer mere uddannelse i Hobro

Et tæt samarbejde og forpligtende aftaler mellem SOSU Nord og Mariagerfjord Kommune har banet vejen for, at man nu kan tage hele uddannelsen til social- og sundhedshjælper i Hobro.

Fra juni 2024 får elever på SOSU Nord i Hobro mulighed for at tage hele uddannelsen til social- og sundhedshjælper i byen. Tidligere kunne eleverne tage grundforløb 1 og 2 i kommunen, mens hovedforløbet skulle tages på SOSU Nords afdeling i Aalborg.

Tæt samarbejde og dialog giver muligheder

Ifølge Danmarks statistik stiger gruppen af ældre over 80 år og som følge deraf vil vi se et stigende behov for uddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Og både Mariagerfjord og mange andre kommuner oplever, at det er svært at bemande de opslåede stillinger med uddannet personale. Derfor er det en del af SOSU Nords strategi for rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne at udbrede uddannelsesudbuddet bredt geografisk i regionen i det omfang, der er grundlag herfor

Et tæt samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og SOSU Nord, og gensidige forpligtelser til bl.a. at sikre tilstrækkeligt med elevpladser og at arbejde endnu mere fokuseret på fastholdelse af elever, været med til at åbne for muligheden for at udbyde hele uddannelsen til social- og sundhedshjælper i Hobro.

”Det har været afgørende for SOSU Nords mulighed for at oprette udbuddet af hovedforløbsuddannelsen til social- og sundhedshjælper i Hobro, at kommunen har været villig til at investere i etablering af flere elevpladser og oplæringsvejledere, så der kan skabes bæredygtige hold og eleverne understøttes i at gennemføre uddannelsen”, udtaler bestyrelsesformand Kristian Gaardsøe, og fortsætter: ”Fra skolen har vi et ønske om at gøre uddannelserne lettest muligt tilgængelige for ansøgerne, men omvendt er det også nødvendigt at have en tilstrækkeligt volumen til at sikre et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt udbud. Den balance er det ved fælles indsats lykkes at skabe i Hobro, og vi glæder os til at tage imod de nye hovedforløbselever, når de starter til juni”.

Flere lærepladser i Mariagerfjord Kommune

Det var ikke en svær beslutning for politikerne i Mariagerfjord Kommune at investere i flere lærepladser. De er klar over, at lærepladser og uddannelse i nærområdet har stor betydning for rekrutteringen til velfærdsområdet.

”Vi mangler de faglærte social- og sundhedshjælpere, så derfor er det naturligvis også i vores interesse, at eleverne kan uddanne sig i kommunen, hvor de bor og har deres familie og netværk”, siger udvalg for Sundhed og Omsorg, Jan Andersen. ”Samtidig har byrådet en samlet strategi for at gøre Hobro til en attraktiv uddannelsesby, og da velfærdsområdet også fremadrettet vil have en stor efterspørgsel på kompetente og uddannede medarbejdere, har vi valgt at investere i uddannelsen af flere social- og sundhedshjælpere, og dermed skabt grundlag for, at der er basis for et udbud af den samlede uddannelse til social- og sundhedshjælper i Hobro.

- Vi har hårdt brug for dygtige social- og sundhedshjælpere. Ser vi i krystalkuglen står det klart, at vores efterspørgsel kun bliver større i fremtiden. Derfor er det helt oplagt for os at investere i flere lærepladser, og dermed skabe grundlaget for, at man kan tage hele uddannelsen til social- og sundhedshjælper her i vores kommune, siger Jan Andersen, der er formand kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.

- Vi arbejder på at styrke det lokale studieliv, så Hobro bliver en endnu mere attraktiv for de godt 1.000 unge, der studerer i byen. Derfor er vi naturligvis også glade for, at samarbejdet med SOSU Nord betyder, at endnu en vigtig samfundsbærende uddannelse kommer til byen, tilføjer Jan Andersen. 

Forrygende start

Allerede nu tyder det på, at holdet, der skal starte i juni, når at blive fyldt. Ud af 32 pladser er 23 allerede besat, og det glæder bestyrelsesformand Kristian Gaardsøe ”Det flotte ansøgertal skyldes alene Mariagerfjords indsats og det er dejligt at vi ved fælles indsats i endnu højere grad kan være en del af løsningen på udfordringerne med kvalificeret arbejdskraft til velfærdsområdet”, slutter Kristian Gaardsøe.

Der vil fremover være optag på uddannelsen til social- og sundhedshjælper 2 gange årligt i Hobro.

Yderligere information

SOSU Nord:

 • Bestyrelsesformand Kristian Gaardsøe
  Tlf. 21 24 43 99
 • Direktør Lene Kvist
  Tlf. 31 64 71 14

 

Mariagerfjord Kommune:

 • Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen
  Tlf. 61 37 29 80
 • Direktør for social, sundhed og omsorg Søren Aalund
  Tlf. 29 36 59 48