Ny digital platform skal hjælpe en presset psykiatri

Nyhed d. 22. apr., SOSU Nord

Social- og sundhedsassistent har knækket koden til hårdt presset psykiatri

Næsten hver fjerde patient bliver genindlagt i psykiatrien. Det viser tal fra foreningen Bedre Psykiatri. Ifølge foreningen er antallet af genindlæggelser en central indikator, fordi de ofte betyder, at patienten blev udskrevet for hurtigt eller ikke havde gavn af behandlingen. Det resulterer i en øget belastning på både patienter og på det personale, der skal udføre det vigtige omsorgsarbejde, der følger med.

Det problem kan en ny metode være løsningen på.

Metoden hedder Resome, eller Relation som Mestringsmetode. Den er udviklet af Ann Ræbild, der i flere end 20 år har arbejdet med mennesker med selvskadende adfærd. Her opdagede den erfarne social-og sundhedsassistent et behov for en metode, der nemt omsatte teori til praksisnære handlinger, og som prioriterede relationen mellem patient og personale.

Resome er en metode udviklet af plejepersonale til plejepersonale i psykiatrien. Her overføres teori til praksis, og ved hjælp af tekst, illustrationer, film og casefortællinger bliver metodens redskaber gjort konkrete og let anvendelige. Disse redskaber skal hjælpe patienter med senfølger efter traumatiske oplevelser i barndommen. Grundstenen er relation og

mentalisering, da metoden er udviklet ud fra en overbevisning om, at en relation mellem personale og patienter, som bygger på samskabelse, håb og psykoedukation, udgør en stor og afgørende betydning for patienternes behandlingsproces. . Redskaberne hjælper personalet til bedre at kunne forstå patientens adfærd og senfølger efter traumer for at kunne hjælpe patienten bedst muligt ligesom patienten lærer sig selv og sine mønstre at kende.

På den måde forebygger metoden brug af tvang og genindlæggelser og styrker medarbejdernes handlekompetencer, hvilket igen forebygger forråelse og stress blandt personalet.

Resome kommer som et digitalt redskab der, via en pc eller tablet, kan bruges direkte i samspil med patienten. Redskaberne består af forskellige samtale- og skriveøvelser, der kognitivt styrker både patienten og personalets forståelse for patientens traume og giver begge parter redskaber til at håndtere patientens senfølger.

Resome kan nedsætte sygefravær og bekæmpe forråelse blandt personale

Psykiatrien er presset og personalet stresset. Ofte opstår stress, når personalet føler sig magtesløse i forhold til de opgaver, de står i. Når Resome trækker teori ud i praksis og giver handlingsorienterede redskaber, så vil man som personale føle sig bedre klædt på til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med patienten, hvorved følelsen af magtesløshed vil falde.

Resome skaber et fælles fagligt ståsted for personalet og dermed forebygges forråelsen.

Det betyder mindre sygefravær og mere motiverede ansatte.

Relationen er den bedste medicin

Susanne Gunge, en årelang svingdørspatient i psykiatrien, er et levende eksempel på, hvordan Resome har styrket både hendes trivsel og selvforståelse, og så har metoden gjort at Susanne i dag har været ude af psykiatrien i to år og lever et liv stort set uden medicin.

Jeg har været indlagt mange gange, fordi jeg var selvskadende og udadreagerende. Jeg harværet på så meget medicin, at jeg ikke anede, hvem jeg var. Metoden begyndte at udviklemig og gav mig troen på, at jeg ikke var så dum, som jeg følte mig. Jeg har arbejdet videremed metoden i ambulatoriet og har i dag en bostøtte som arbejder på samme måde.

Jeg har ikke været indlagt i to år," fortæller Susanne Gunge.

Når behandlingen lykkedes for patienter som Susanne, så skyldes det, at Resome fokuserer på at etablere en dybdegående relation mellem patient og personale, hvor patienten ses someksperten i sit eget liv, og personalet støtter og bærer håbet om bedring, indtil patienten selver i stand til at tro på det.

"Relationen er den bedste medicin, man kan give," siger praktiserende psykiater Morten Kjølbye. "Vi ved fra medicinske undersøgelser, at relationen har afgørende betydning for, hvoreffektivt medicinen virker."

Resome er en metode til at komme et skridt videre i retningen mod en bedre og mere udbytterig arbejdsgang, hvor forudsætningerne for patientens behandlingsproces optimeres, personalets handlekompetencer styrkes og magtesløshed, stress og forråelse mindskes.