SOSU Nord vil udbyde ny ambulancebehandleruddannelse i samarbejde med AMU Nordjylland

Nyhed d. 24. maj, SOSU Nord

SOSU Nord vil udbyde ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring i samarbejde med AMU Nordjylland

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland. Derfor vil SOSU Nord gerne i samarbejde med AMU Nordjylland udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring, og Region Nordjylland støtter op. I dag uddannes der kun i Esbjerg eller Hillerød.

Opgavemængden vil øges
Region Nordjylland og SOSU Nord vil have flere ambulancebehandlere til regionen. Derfor ansøger man nu Børne- og Undervisningsministeren om at få oprettet en ambulancebehandleruddannelse i Hjørring.

- Vi kommer til at mangle ambulancebehandlere i regionen. Vi forventer, at opgavemængden for ambulancetjenesten vil vokse i de kommende år. Derfor er det vigtigt for os, at uddannelsen bliver oprettet hurtigst muligt. Vi håber, at uddannelsen kan være med til at sikre nær uddannelse for nordjyderne generelt og helt specifikt sikre rekrutteringsgrundlaget for ambulancetjenesten, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalget for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland. 

SOSU Nord ønsker at oprette uddannelsen, hvis Børne- og Undervisningsministeriet vil støtte op via ministeriets pulje til bedre uddannelsesdækning.

SOSU Nord er et oplagt sted til en ambulancebehandleruddannelse, hvis man spørger Lene Kvist, direktør for SOSU Nord.

- Vi har tidligere uddannet ambulancebehandlere, og derfor har vi allerede været ansvarlig for at uddanne cirka 1200 af slagsen gennem tiden, senest i 2018. Vi vil gerne i gang med opgaven igen, og vi har både kompetencerne og lokalerne til at starte uddannelsen op indenfor kort tid, siger Lene Kvist.

Region Nordjylland er enig i behovet, og ønsker også at uddannelsesplaceringen i Hjørring bliver en realitet, da uddannelsen i dag kun udbydes i Esbjerg og Hillerød. ¨

Der er 2 arbejdsgivere på området i Nordjylland. Regionen driver 60 procent af ambulanceberedskabet i Regionen. Den resterende del af ambulanceberedskabet varetages af virksomheden PreMed, der også hilser initiativet om lokal uddannelse af ambulancepersonale velkomment.

Behov for flere – også i Nordjylland
Region Nordjylland er enig i, at en ambulancebehandleruddannelse i Hjørring giver god mening. Det vil nemlig være med til at sikre en nødvendig arbejdsstyrke til bemandingen af ambulancetjenesten i Nordjylland.

- Uddannelsen i Hjørring forventes også at kunne tiltrække ansøgere fra eksempelvis Region Midtjylland, og derfor vil placeringen i Hjørring geografisk give god mening i forhold til de eksisterende uddannelsesplaceringer nationalt, siger Peder Key Kristiansen. 

Det præhospitale område har på nationalt plan oplevet flere udfordringer med personalemangel blandt andet på grund af for få uddannede ambulancebehandlere. I Nordjylland gør det sig gældende blandt andet fordi, at en stor del af arbejdsstyrken i de kommende år enten skal på pension, vil søge over i andre præhospitale opgaver eller trappe ned via seniorordninger.