SOSU SOSU

Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent får du en hverdag, hvor leg og ansvar går hånd i hånd

Som pædagogisk assistent skal du planlægge og gennemføre meningsfulde og udviklende aktiviteter for de mennesker, du arbejder med. Det vil typisk være børn, unge eller voksne med særlige behov. Uanset hvem du arbejder med, stiller arbejdet som pædagogisk assistent store krav til din faglige viden og til dig som person.

Du skal have lysten til at engagere dig i andre mennesker, og du skal planlægge og udføre aktiviteter, der sikrer og understøtter trivsel og udvikling i lige præcis den gruppe, du arbejder med.

Du er som pædagogisk assistent rollemodel for dem du arbejder med og de vil spejle sig i dig. Derfor er det vigtigt, du er bevidst om dette, og lærer gruppen gode og positive værdier.

På uddannelsen til pædagogisk assistent på SOSU Nord får du den grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne med eller uden særlige behov.

Som pædagogisk assistent bruger du din faglighed til at støtte, motivere og yde omsorg for den gruppe af mennesker, du arbejder med. Du skal være med til at sikre dem en tryg hverdag, hvor de hver især udvikler sig og du skal være klar til at hjælpe dem med at løse de konflikter, der uden tvivl vil opstå i din hverdag.

Pædagogisk assistent
Pædagogisk assistent

Er du klar til en sjov og energisk hverdag med fart over feltet?

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig, der vil arbejde med børn, unge eller voksne med eller uden særlige behov. Som pædagogisk assistent får du en hverdag, hvor leg og ansvar går hånd i hånd - og der er fokus på trivsel og udvikling. 

Det kan du som pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent arbejder du med børn, unge eller voksne med eller uden særlige behov. Du planlægger og udfører aktiviteter, der udvikler de mennesker, du arbejder med.

 

Her kommer du typisk til at arbejde

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Skolefritidsordninger
 • Bosteder og specialinstitutioner
 • Ældreområdet

Med din uddannelse som pædagogisk assistent har du direkte adgang til pædagoguddannelsen, mens andre videregående uddannelser fx socialrådgiver eller ergoterapeut, kræver gymnasiale suppleringsfag.

Du kan også tage en akademiuddannelse inden for det pædagogiske område.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen tager højest 3 år, 1 måned og 2 uger og består af et eller to grundforløb og et hovedforløb.

 

Oplæring

Uddannelsen til pædagogisk assistent veksler mellem skoleophold og oplæringsforløb. Du kommer i tre oplæringsforløb i løbet af din uddannelse på hovedforløbet. Oplæringsforløbene kan være fordelt på børne-, unge- og voksenområdet.

For at starte på et hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Din arbejdsgiver finder lærepladserne til dig.

Du kan også søge om at komme i oplæring i udlandet, som en del af din sidste oplæringsperiode. Læs mere om oplæring i udlandet.

Sådan søger du ind

Det starter med et grundforløb...

Grundforløbet er den indledende del af alle erhvervsuddannelser. Formålet er at gøre dig parat til hovedforløbene. 

På SOSU Nord kan du tage Grundforløb 1, Grundforløb 2 eller Grundforløb +. 

Hvilket grundforløb, der er det rigtige for dig, afhænger af din alder, erhvervserfaring og grundskoleuddannelse.

Du kan læse mere om grundforløbene her

Send din ansøgning igennem siden www.optagelse.dk

Når du har sendt din ansøgning i www.optagelse.dk, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Download ansøgningsskema her

Brug nedenstående formular til at sende skema til os elektronisk

Du kan vedhæfte docx, pdf og txt. filer. Skal du vedhæfte flere filer, så hold ctrl-tasten nede, mens du klikker på de filer, du skal sende.

 

Vi passer godt på din data

Når du sender dit udfyldte skema til os via denne formular, accepterer du, at vi behandler din data i overensstemmelse med vores samtykkeerklæring.

Fag på hovedforløbet

På uddannelsen til pædagogisk assistent har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri specialefag.

 

Uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

 

Grundfag

 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Engelsk (valgfrit)

 

Valgfri specialefag

På PAU findes disse valgfri specialefag. De udbydes ikke alle sammen hver gang:

 • Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små børn
 • Understøttende undervisning
 • Medicinhåndtering
 • Kulturelmangfoldighed

Fag på ekspertniveau

Ekspertniveau
- er for dig, der gerne vil lære noget ekstra. Det obligatoriske niveau på uddannelsen til pædagogisk assistent er avanceret niveau. 

Du kan tage et eller flere af følgende fag på ekspertniveau:

 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur

Forskellen på avanceret niveau og ekspertniveau

På det avancerede og obligatoriske niveau kan du:

 • vurdere et problem
 • planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet/problem
 • alene eller i samarbejde med andre - også i ikke-rutinesituationer
 • tage selvstændigt ansvar
 • vise initiativ
 • formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer
 • anvende kvalitetssans og kreativitet i løsning af opgaver og i samarbejde med kollegaer

På ekspertniveauet kan du:

 • løse komplekse arbejdsopgaver
 • argumentere for valgte løsninger af opståede problemer
 • anvende dine kompetencer også i nye sammenhænge
 • arbejde med overblik
 • deltage i arbejdspladsens innovative processer
 • målrettet planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne
 • sikre kvaliteten i processen og resultatet
 • vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser
 • kommunikere om din faglighed i alle relevante sammenhænge.

Obs: Du kan i løbet af din uddannelse gå fra ekspert til avanceret, hvis du synes, at niveauet er for højt. Men du kan ikke skifte fra avanceret til ekspert i løbet af uddannelsen.

Har du allerede et grundforløb

For dig der allerede har et grundforløb... 

For at starte på et hovedforløb skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Du skal altså selv søge læreplads fx ved kommuner, regionen eller private udbydere.

Når du har en uddannelsesaftale kan du starte på hovedforløbet.

Her kan du tage din uddannelse

Du kan tage grundforløb 1 i Aalborg, Hjørring, Hobro, Aars, Frederikshavn og Brovst.

Grundforløb 2 og hovedforløbet skal du tage i Aalborg

Kontakt os

Har du spørgsmål til uddannelsen og dine muligheder?